Poniedziałek ostatnim dniem przyjmowania wniosków o unijne renty

Tak jak informowaliśmy, zgodnie z zatwierdzonym limitem, Agencja może przyjąć już tylko 100 wniosków o przyznanie renty strukturalnej. Jak poinformował rzecznik ARiMR, najprawdopodobniej poniedziałek będzie ostatnim dniem kampanii przyjmowania tych wniosków w roku 2007. Kolejna szansa złożenia wnioski dopiero w roku przyszłym.

– Przewidujemy, że dziś, tj. 17 sierpnia br. ilość przyjętych wniosków przekroczy tę liczbę, gdyż rolnicy codziennie składają ich ok. 100-200. Do tej pory 7458 wniosków złożyli rolnicy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR podawała do publicznej wiadomości ilość złożonych wniosków, odkąd rozpoczęło się ich przyjmowanie – mówi Radosław Iwański, rzecznik prasowy ARiMR.

ARiMR ponownie będzie przyjmowała wnioski o renty strukturalne w 2008 roku i w kolejnych latach. Łącznie do 2013 roku w ramach Programu może skorzystać z tego działania 50 400 rolników.

– Polska jest jednym z krajów UE, który przewidział na renty strukturalne dla rolników najwięcej pieniędzy. W budżecie PROW na lata 2007 – 2013 zarezerwowano na to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego) – dodaje R. Iwański.

Renty struturalen to tylko jeden z wielu działań z jakich będą mogli skorzystać rolnicy w ramach PROW 2007-2013. Na wszystkie działania w ramach tego programu przewidziano 17 mld euro, z czego ponad 9 mld euro zostało zarezerwowane na pomoc dla małych gospodarstw (najwięcej w całej UE), w tym na renty strukturalne oraz inwestycje w rolnictwie.

MS,wrp.pl
Źródło: ARiMR