Ponad 21 tys. młodych rolników złożyło wnioski o dofinansowanie

Do 23 czerwca br, 21 560 młodych rolników złożyło w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” finansowany z PROW 2007 – 2013. Agencja ma do rozdzielenia wśród ubiegających się o tą pomoc około 800 mln zł.

ARiMR musiała pracować szybko przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni ma czas na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc to tylko 7 dni po otrzymaniu z ARiMR  wezwania do usunięcie braków formalnych.  
 
Nie ma limitów finansowych przyznanych poszczególnym województwom, jest natomiast jedna koperta finansowa dla całego kraju. O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje liczba zdobytych punktów przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników. Są one poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych – maksymalnie można otrzymać 16 pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika – maks. 5 pkt. (im wyższe wykształcenie tym więcej punktów) oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo –  maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet dla rolników gospodarujących na terenach, na których panuje wysokie bezrobocie). Warunkiem przyznania pomocy jest uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii, co najmniej 7 punktów.
 
(Źródło: ARiMR )