Pomocy do plantacji trwałych w 2009 r.

W ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Agencja Rynku Rolnego udziela pomocy do plantacji trwałych. Pomoc polega na zwrocie części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez rolnika z tytułu założenia plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

Wysokość pomocy do 1 ha założonej plantacji trwałej w zależności od rodzaju rośliny.

Lp. Rodzaj rośliny Zryczałtowany koszt założenia 1 ha plantacji (w zł) Wysokość pomocy do 1 ha założonej plantacji w % zryczałtowanych kosztów Wysokość pomocy do 1 ha założonej plantacji w zł
1. Wierzba 8 600 50% 4 300
2. Topola 8 400 20% 1 680
3. Miskant 18 000 30% 5 400
4. Ślazowiec pensylwański 10 200 30% 3 060

Zainteresowani uzyskaniem pomocy do plantacji trwałych powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na miejsce położenia plantacji. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych.

Szczegółowe informacje na www.arr.gov.pl