Pomoc na inwestycje energetyczne

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje mające na celu budowę lub modernizację przedsiębiorstw zorientowanych na rynki bioenergii, tzn. takich, które przetwarzają produkty rolne na cele energetyczne. Wnioski należy składać w terminie:od 05.01.2010 r. do 25.01.2010 r. Budżet działania wynosi 24,089mln euro.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący:
mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 10 osób, którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro,
małe przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 50 osób, którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 10 mln euro,
średnie przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 250 osób, którego obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro i/lub którego roczna suma bilansowa nie przekraczają 43 mln euro,
przedsiębiorstwo zatrudniające do 750 osób lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 mln euro,
którzy zamierzają realizować inwestycje na terenach gmin podanych w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. wsprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji.

Każdy przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem pomocy składa wniosek bezpośrednio w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych.

Formularze wniosków oraz szczegółowe Warunki przyznania i wypłaty pomocy dla działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji” można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub wOddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności