Polskie Zboża 2010 już za 7 dni

Targi Polskie Zboża 2010 odbędą się w Modrzu pod Poznaniem w czwartek oraz piątek, w dniach 10-11 czerwca.Oferta producentów środków produkcji w rolnictwie obejmuje materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny rolnicze i urządzenia służących technologii pożniwnej.

Specjalnie na to wydarzenie przygotowano: ponad 150 Poletek Doświadczalnych, prezentujących najnowsze odmiany roślin uprawnych oraz pełne programy ochrony i nawożenia. W trakcie drugiej edycji targów sektor ten będzie większy o 70% w stosunku do roku ubiegłego.

Arena Opryskiwaczy, obejmująca 2,5 ha jest miejscem, na którym przez dwa dni odbywać się będą komentowane pokazy najnowszych opryskiwaczy i rozpylaczy oraz systemów GPS.

Sektor maszyn rolniczych i demonstracji to ponad 10 ha indywidualnych powierzchni demonstracyjnych, na których prezentowany jest najnowszy sprzęt rolniczy światowych marek.

Aleja Biznesowa to sektor dedykowany firmom świadczącym usługi w rolnictwie, firmom chemicznym, doradztwu rolniczemu, badaniom na rzecz rolnictwa, instytucjom branżowym.

Sektor Energii Odnawialnej przygotowany został w odpowiedzi na dynamiczny rozwój sektora i wymogi stawiane krajom członkowskim przez UE. Dedykowany technologiom pozyskiwania energii odnawialnej, biopaliwom oraz uprawom przeznaczonym na cele nieżywnościowe.

Sektor Technologii Pożniwnej stworzony w celu prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii m.in. z zakresu suszenia i czyszczenia ziarna, składowania zbóż, monitoringu i doradztwa rynkowego.

Część wystawienniczą imprezy uzupełni program wydarzeń towarzyszących. Organizator, Montgomery Polska, w porozumieniu z Partnerami Targów, przygotował dwudniowe spotkania merytoryczne, w tym: pokazy, prezentacje i dyskusje poświęcone najważniejszym tematom branży rolniczej, nowym technologią i programom.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej targów: www.polskiezboza.com

Zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku nr E-16 oraz po nowy egzemplarz Wiadomości Rolniczych Polska.