Polski Leasing: Po pierwszym półroczu dobre wyniki

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Związek Polskiego Leasingu w pierwszym półroczu 2011 r. branża leasingowa wypracowała solidny wzrost: 27,5% w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Krajowe firmy leasingowe sfinansowały aktywa o wartości ponad 14,5 mld zł, z tego ponad 95% na rynku ruchomości (13,9 mld zł) i niecałe 5% na rynku nieruchomości (643 mln zł).

Wyniki za sześć miesięcy 2011 r. wskazują na kontynuację, obserwowanego od początku ubiegłego roku, ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Po 23% wzroście wartości sfinansowanych ruchomości w 2010 r., w tym roku segment ten osiągnął dynamikę na poziomie 26% po I kwartale oraz 28% po całym półroczu. Choć wzrosty widoczne są w większości segmentów rynkowych, to w okresie od stycznia do czerwca br. głównymi filarami rynku leasingowego były pojazdy ciężkie, przede wszystkim o masie powyżej 3,5t (+32% r/r) i ciągniki siodłowe (+103%) oraz maszyny i urządzenia (+34%).
Bardzo dobre wyniki leasingu pojazdów ciężarowych to efekt poprawiającej się kondycji finansowej firm transportowych, jak również całego rynku przewozów. Natomiast większa o jedną trzecią wartość sfinansowanych przez leasingodawców maszyn i urządzeń w 2011 r. to pochodna wysokiego poziomu produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych i wytwórczych. Konsekwentnie rośnie też segment maszyn rolniczych, w którym obok leasingu sporym zainteresowaniem cieszy się pożyczka – komentuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing, spółki, która po pierwszym półroczu zajmuje w sektorze rolnictwa drugie miejsce, dzięki sfinansowaniu sprzętu i maszyn o łącznej wartości 132 mln zł.
Wartość rynku nieruchomości po pierwszym półroczu 2011 r. wyniosła 643 mln zł, co oznacza blisko 15% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dodatnia dynamika segmentu w rzeczywistości została utrzymana za sprawą pierwszych trzech miesięcy tego roku, kiedy to wzrost sprzedaży wyniósł aż 63%, w drugim kwartale wartość sfinansowanych nieruchomości spadła bowiem o prawie 40%. Wynik w segmencie nieruchomości to też zasługa rosnącej średniej wartości transakcji w porównaniu z 2010 r. – dodaje Tomasz Sęba. Ta, w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 5,6 mln zł, podczas gdy w ubiegłym było to 4,3 mln zł.
Zgodnie z prognozami ZPL w całym 2011 r. głównymi motorami wzrostu rynku leasingowego nadal pozostaną pojazdy ciężkie – za sprawą wzrostów zamówień przewozowych i potrzeby wymiany taboru na nowszy w związku z podwyższeniem stawek e-myta, oraz maszyny i urządzenia – w związku z dalszą potrzebą rozbudowy parków maszynowych. Rynek leasingu już w 2008 r. zareagował z wyprzedzeniem na nadchodzący kryzys finansowy. Spodziewamy się, że tym razem okaże się barometrem wyraźnego odnowienia inwestycji polskich firm, a wzrost naszej branży będzie dwucyfrowy – komentuje Tomasz Sęba z BZ WBK Finanse & Leasing.
W pierwszym półroczu 2011 r. Spółki Leasingowe BZ WBK sfinansowały ruchomości i nieruchomości warte łącznie 744 mln zł. Wypracowany wynik i 19% wzrost daje firmie szóste miejsce wśród polskich firm leasingowych.

Z danych opublikowanych przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Leasingowych Leaseurope wynika, że po 2010 r. pod względem dynamiki rok do roku Polska jest liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wiceliderem Europy. Wzrost rynku leasingu w Polsce, przy wartości udzielonego finansowania na poziomie 27 mld zł, wyniósł prawie 21%, podczas gdy średnia dla Europy była na poziomie niecałych 5%.
Spółki Leasingowe BZ WBK (BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing) są częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK. Głównymi produktami Spółek są leasing operacyjny oraz leasing finansowy, oferowane jako złotowe lub indeksowane do walut obcych.

Spółki Leasingowe BZ WBK jako firma uniwersalna oferują finansowanie szerokiej gamy środków trwałych. Firma specjalizuje się w finansowaniu środków transportu zarówno na rzecz firm jak i klientów indywidualnych. Kluczowymi segmentami są również leasing maszyn i urządzeń oraz leasing nieruchomości. W ramach oferty dla wybranych grup zawodowych spółka proponuje usługi dedykowane dla lekarzy i weterynarzy w formie leasingu lub pożyczki, jak również produkty, w ramach których finansuje maszyny i urządzenia dla podmiotów z sektora rolnego.
Spółki Leasingowe BZ WBK kładą duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi Klientami.