Podatek z przychodów z pozarolniczej działalności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieścił kwotę graniczną należnego za 2008 rok podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2008 r., kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2008 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2.755 zł.

KRUS przypomina jednocześnie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, które w 2007 roku prowadziły dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, o konieczności złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2008 roku zaświadczenia z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku za miniony rok podatkowy. Ze względu na to, że w br. termin ten przypada w sobotę i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie może być przesunięty na inny dzień powszedni, zaświadczenie można przesłać do właściowej jednostki Kasy (placówki terenowej lub oddziału regionalnego) pocztą, jednakże data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 31 maja 2008 r.

Zobacz także link: Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą.

opr. MS/wrp.pl
źródło: KRUS