Po co nam ustawa o funduszu sołeckim?

To temat seminarium, które odbędzie się w dniu 17 lutego br. w siedzibie Fundacji S. Batorego w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematem aktywności lokalnej w perspektywie funkcjonowania funduszu sołeckiego, osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia funduszy.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat perspektyw, które wyłoniły się w związku z wprowadzeniem w życie ustawy o funduszu sołeckim, jak również możliwych zagrożeń, które niesie ze sobą jej wdrożenie. Organizatorom, aby w dyskusji wzięły udział osoby, które posiadają możliwie różnorodne punkty widzenia, jak również miały okazję zdobyć różnego rodzaju doświadczenia w obszarze związanym z funduszem sołeckim. Chcą dać możliwość wypowiedzenia się osobom tworzącym ustawę, jak i ekspertom oraz praktykom pracujący na co dzień z funduszem sołeckim.

Seminarium jest pierwszym z serii spotkań w ramach projektu Budżet Obywatelski. Celem projektu jest zebranie praktycznych doświadczeń związanych z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim – w skali gminy oraz sołectwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu funduszu sołeckiego na oddolną aktywność mieszkańców oraz działalność lokalnych instytucji.

Seminarium jest sfinansowane ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe . Więcej szczegółów o seminarium znajdą na stronie internetowej www.funduszesoleckie.pl.