Płatności bezpośrednie wg kursu 3,9847 złotych za euro

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs według wymiany złotego, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2010 rok. Bank określił kurs w wysokości 3,9847 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro.

W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi około 3,2 miliardy euro tj. prawie 13 miliardów złotych, przy czym 70% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 30% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.
W tym roku biura powiatowe ARiMR przyjęły ponad 1,37 mln wniosków od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich.
Obowiązujące stawki dopłat bezpośrednich za 2010 r. zostaną opublikowane w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szacowane przez ARiMR na roboczo stawki tych płatności przedstawiają się następująco:
•jednolita płatność obszarowa (JPO) – 562,08 zł,
•uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 327,26 zł;
•płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 420,07 zł;
•płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 439,03 zł;
•oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 157,16 zł,
•przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1 593,88 zł,
•płatność cukrowa – 50,45 zł,
•płatność do krów – 346,43 zł,
•płatność do owiec – 105,91 zł,
•specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 207,28 zł.
ARiMR rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2010 r. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską powodzi.

Źródło ARiMR