fbpx
Strona głównaPozostałePieniądze dla zabużan

Pieniądze dla zabużan

Od roku 2006 do chwili obecnej Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego 892,7 mln zł, w ramach zobowiązań nałożonych przez ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski. N

Działania Agencji w tym zakresie początkowo regulowała ustawa z 12 grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Agencja mogła zaliczyć osobom uprawnionym tzw. zaburzaną, 15% wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, przy czym wysokość zaliczonej kwoty nie mogła przekraczać 50 000 zł. 7 października 2005 r., po wejściu w życie kolejnej ustawy, z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418), poprzednia ustawa przestała obowiązywać. W myśl nowych przepisów Agencja zalicza zabużanom na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP 20% wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego bez ograniczeń co do zaliczanej kwoty. W przetargach na sprzedaż nieruchomości organizowanych przez Agencję osoby z uprawnieniami zabużańskimi traktowane są jak każdy inny oferent przystępujący do przetargu, z tym wyjątkiem, że są zwolnione z wpłaty wadium (art. 14, ust. 4), o ile przedstawią zaświadczenie lub decyzję stwierdzającą posiadanie uprawnienia. W okresie od 30 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski uczestniczyły w 1765 przetargach na sprzedaż mienia Zasobu, z tego wygrały 1681 przetargów. W tym okresie Agencja sprzedała z Zasobu zabużanom nieruchomości o powierzchni 5125 ha (w 2007 r. – 590 ha), za kwotę 68,7 mln zł (w tym w 2007 r. za 7,7 mln zł).

Najwięcej nieruchomości nabyli zabużanie na terenie województw: zachodniopomorskiego (1512 ha), warmińsko-mazurskiego (1332 ha), śląskiego (819 ha), pomorskiego (597 ha). Zainteresowanie kupnem nieruchomości Zasobu położonych na terenie pozostałych 12 województw było znacznie mniejsze – łącznie Agencja sprzedała 865 ha (w 2007 r. – 24 ha).

ZGZ, ANR

N

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.