Opłacalność tuczu świń w Niemczech

Rok 2005 był dobry dla niemieckich rolników zajmujących się tuczem świń. N


Zysk osiągany przy sprzedaży tucznika osiągnął 27,20 euro. Złożyły się na to wysokie ceny płacone przez zakłady mięsne dążące do pełnego wykorzystania swojej mocy przerobowej oraz stosunkowo niskie ceny pasz. Sytuacja zmieniła się jednak w 2006 r. Spadły ceny tuczników, spowolnieniu uległ eksport wieprzowiny na rynki Europy Wschodniej, wzrosły ceny warchlaków. Szacuje się, że nie należy oczekiwać poprawy warunków tuczu pod tym względem. Będą też rosły ceny pasz.

(Agra Europe 2006, nr 2210, s. M/2)
W.M. N