Nowe zasady dotyczące produktów o chronionych nazwach i produktów tradycyjnych

Jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Czego dotyczą zmiany?

Jak podkreśla FAMMU/FAPA, celem projektowanej nowelizacji ustawowej jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie przejrzystości systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Chodzi tu o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

Dzięki nowym przepisom, wzmocniony będzie system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. „Przewidziano także wskazanie zasad stosowania określenia jakościowego „produkt górski” oraz uszczelniono system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania i cofania certyfikatów zgodności” – wskazuje FAMMU/FAPA.

Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności, a na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Zapewni to konsumentom łatwiejszy dostęp do informacji o producentach.

Za: FAMMU/FAPA