Nowa ważna publikacja dla producentów jabłek

Przy średniej produkcji powyżej 2,5 mln ton jabłek rocznie Polska jest największym ich producentem w Europie. Stanowi to około 25% produkcji całej Unii Europejskiej i 4,5% światowej produkcji jabłek. Istotnym problemem produkcji jabłek w naszym kraju jest jednak nadal zbyt wysoki udział owoców o niskiej jakości. Z tego powodu aż 50-60% jabłek przerabia się u nas na koncentrat jabłkowy, a tylko 40-50% jabłek stanowią owoce wysokiej jakości, które mogą konkurować na rynkach zagranicznych. Tak więc poprawa jakości to jeden z najważniejszych problemów krajowej produkcji tych owoców.

Profesor Makosz uważa, że aby utrzymać wysoką pozycję Polski na europejskim rynku i zapewnić opłacalną produkcję jabłek w kraju, należy możliwie jak najszybciej istotnie poprawić właśnie jakość jabłek. Jeśli nie zwiększy się ilości owoców wysokiej jakości, stracimy możliwość dużego eksportu jabłek. Profesor wielokrotnie przestrzegał, że musimy się dostosować do rynku eksportowego, który porównał do pociągu pędzącego przez całą Europę. Kto nie wsiądzie do niego i nie zabierze się, zostanie na stacji i nigdy już go nie dogoni.

Jak ważne jest to zagadnienie dla Profesora Makosza, świadczyć o tym może wydana latem tego roku nakładem Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych prawie 100-stronicowa książka pt. Dlaczego i jak poprawić jakość jabłek”. W treści ww. publikacji znalazły się rozdziały takie jak: Ważna jest jakość jabłek – prof. Eberharda Makosza, Jak poprawić jakość owoców – prof. Augustyna Miki, Jakość owoców w opinii konsumentów – dr. hab. Eugenii Czernyszewicz oraz Możliwość poprawienia jakości i ilości jabłek przy zastosowaniu technologii Timac Agro – mgr inż. Zbigniewa Marka.
Publikacja powyższa została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, co świadczyć może o tym, jak ważną kwestią jest właśnie sprawa jakości jabłek, w kontekście ich promocji i sprzedaży.

Publikacja ta jest dostępna w Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych:
20-068 Lublin,
ul. Leszczyńskiego 58
Polska/Poland

Tel. kom.: 601 395 381
Tel: 81 524 71 04, 81 524 71 64
Fax.: 81 524 71 05
e-mail: emakosz@o2.pl, zenku@o2.pl
oraz w firmie:
Timac Agro Polska Sp. z o.o.
Sierosław, ul. Gipsowa 32
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: 61 899 44 20
Fax: 61 899 44 23
e-mail: info@pl.timacagro.com
Więcej informacji można uzyskać u Doradców Techniczno-Handlowych Timac Agro Polska oraz specjalisty ds. sadownictwa Zbigniewa Marka tel. 0692 869 841 (rejon grójecki) i Artura Niedobita tel. 0698 817 508 (rejon sandomierski).