Niewielkie zwyżki cen na rynku zbóż

W końcu kwietnia br. na rynku zbóż przeważały niewielkie wzrosty cen. Według danych ZSRIR MRiRW, w dniach 26.04-02.05.2010 r przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 460 zł/t, tj. o 0,6% wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o blisko 16% tańsze niż rok wcześniej.

Cena jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 383 zł/t wobec 382 zł/t tydzień wcześniej. Była ona nieznacznie (o 0,2%) niższa niż miesiąc wcześniej i o ok. 10% niższa niż przed rokiem. W porównaniu do poprzedniego tygodnia nieznacznie (o 0,3%) wzrosła również przeciętna cena skupu kukurydzy, kształtując się na poziomie 502 zł/t. Ziarno było o 0,6% droższe niż przed miesiącem, ale o ponad 5% tańsze niż przed rokiem. Za żyto konsumpcyjne przeciętnie płacono 316 zł/t, tj. o prawie 2% mniej niż tydzień wcześniej. Jednak z uwagi na znaczny wzrost ceny w poprzednim
tygodniu, ziarno to było o ponad 1% droższe niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. żyto było o 13% tańsze.

W pierwszym tygodniu maja br. ceny pszenicy w ofertach sprzedaży na WGT i Rolpetrol były takie jak tydzień wcześniej. Pszenicę konsumpcyjną oferowano po 450-500 zł/t, a importowaną z dowozem po 475 zł/t. Pszenicę paszową można było kupić po 450-480 zł/t. Ceny pozostałych zbóż ponownie nieco wzrosły. W ofercie sprzedaży znajdowało się m.in: żyto konsumpcyjne po 310-380 zł/t, jęczmień paszowy po 370-420 zł/t i kukurydza po 510-590 zł/t. Pomimo relatywnie niskich cen zbóż, w dniach 04-06.05.2010 r. na WGT i Rolpetrol nie odnotowano żadnej transakcji.

Ceny na giełdach zagranicznych
W końcu kwietnia br. na monitorowanych giełdach zagranicznych odnotowano wzrost cen zbóż. Potaniała jedynie pszenica na giełdach amerykańskich. Według FAMMU/FAPA, w dniach 26.04-02.05.2010 r na giełdzie w USA i w Argentynie ceny pszenicy w porównaniu do poprzedniego tygodnia (w zależności od gatunku) obniżyły się o 0,2-2,2%. W portach Europy Zachodniej ziarno to w podrożało o 1-3%. Na ukraińskiej giełdzie ceny pszenicy nadal były stabilne. W tym czasie za jęczmień paszowy na rynkach zagranicznych płacono o 0,4-2,7% więcej niż tydzień wcześniej, a za kukurydzę o 1-2% więcej.

Źródło: Biuro Analiz i Programowania ARR