Najnowsze prognozy Banku BGŻ dotyczące cen na rynkach rolnych

0
285

Według najnowszych prognoz Zespołu ds. Analiz Rynków Rolnych Banku BGŻ zahamowane zostaną spadki ceny większości produktów rolnych. Sytuacja na poszczególnych rynkach jest jednak bardzo zróżnicowana i uległa niejako odwróceniu w stosunku do obserwowanej przed rokiem. N

Wydaje się, że w najlepszej sytuacji są obecnie producenci żywca rzeźnego. Ceny są nadal stosunkowo wysokie, a taniejące pasze obniżają koszty produkcji. Wprawdzie na jesieni i zimą ceny żywca zazwyczaj spadają, tak też będzie w tym roku, to wciąż będą na poziomie wyższym niż przeciętnie w ostatnich pięciu latach. Na skutek bardzo niskiego pogłowia trzody, ceny na tym rynku będą najwyższe – w IV kwartale 2008 r. przeciętnie nawet o ponad 20% wyższe niż przed rokiem. Dobrych cen mogą spodziewać się również producenci bydła rzeźnego (w IV kw. o 1-4% wyższych w relacji rocznej). W gorszej sytuacji będą producenci drobiu, których ceny są już niższe od wysokich cen ubiegłorocznych.

Prawdopodobnie najbardziej rozczarowani bieżącym sezonem są jednak producenci zbóż, roślin oleistych i mleka. Ziarno większości gatunków zbóż jest dużo tańsze niż przed rokiem, a koszty produkcji utrzymują się na znacznie wyższym poziomie. Jednakże listopad powinien przynieść ustabilizowanie cen na rynku krajowym, niemniej jednak trudno oczekiwać zdecydowanych wzrostów. Prognozujemy, iż średnia cena pszenicy w czwartym kwartale bieżącego roku nie przekroczy 520 zł/t.

Trudna sytuacja panuje również na rynku mleka, gdzie ceny są znacznie niższe od rekordowo wysokich cen notowanych przed rokiem. Oczekuje się, że w IV kwartale ceny skupu mleka sezonowo wzrosną o około 3%, lecz w następnych kwartałach mogą się ponownie lekko obniżyć.

Źródło: Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ
foto i opr. MS/Wrp.pl