“Modernizacja gospodarstw rolnych”: rolnicy mogą wprowadzić zmianę do wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 18 września 2008 r. zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nowe przepisy wprowadzą istotną zmianę w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w roku 2007. Wnioskodawcy będą mogli dokanać jednorazowej zmiany w zakresie planu finansowego, aż do momentu podpisania umowy z ARiMR. N”

O sprawie poinformował już w ubiegłym tygodniu, podczas spotkania z rolnikami, na targach Agro Show w Bednarach (k. Poznania), wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak.
“Bardzo ważną informacją jest, że rolnicy mają możliwość zmiany poszczególnych maszyn i urządzeń, które zaplanowali w planie finansowym w złożonym w ubr. wniosku” – powiedział A. Ławniczak.
Modyfikacja przepisów umożliwia wnioskodawcom dokonanie jednorazowej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego pod warunkiem, iż nie spowoduje ona zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Zmiany we wniosku można będzie dokonać aż do momentu podpisania umowy z ARiMR.

Takie zmiany, proponowały izby rolnicze. Chodzi o to, że od momentu złożenia wniosku minęło wiele czasu. Dziś rolnicy, być może już mają inne inwestycje w planach, bądź zakupili już maszynę, o której dofinansowania wnioskowali, z wykorzystaniem w 100% własnych środków. Teraz mogą zmienić cel, którego zakup dofinansuje ARiMR.

Wiceminister zaapelował także do rolników o podpisywanie umów z Agencją najpóźniej do 15 listopada. Podkreślił, że ARiMR ma akredytację do obsługi tego działania.
“Jeśli wszystko sprawnie pójdzie, pod koniec roku ma ruszyć kolejny nabór wniosków w ramach “Modernizacji gospodarstw rolnych” – dodał wiceminister.

Okazuje się jednak, że zapowiedź wiceministra, będzie trudna do zrealizowania. Skorzystanie z możliwości zmiany wniosku, będzie oznaczała bowiem, wydłużenie terminu jego rozpatrzenia nawet o 4 miesiące.

MS/Wrp.pl