Miejsca z Klimatem chcą być jeszcze bardziej efektywne

Zdecydowana większość gospodarstw wykorzystujących efektywne źródła energii, które zostały wyróżnione w konkursie Miejsce z Klimatem”, rozważa zainstalowanie dodatkowego efektywnego źródła w przyszłości. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników konkursu przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE).”

Spośród gospodarstw, które wzięły udział w badaniu, ponad 75% rozważa zainstalowanie dodatkowego efektywnego źródła w przyszłości. Więcej niż 38% z tych obiektów zdecydowałoby się na solary, a prawie 20% chciałoby zainstalować pompy ciepła. Co istotne, żaden z właścicieli gospodarstw, które nie planują instalacji dodatkowego źródła energii w przyszłości, nie wskazał na rozczarowanie dotychczas używanym źródłem energii. Najczęściej padał argument o wystarczającym zaspokojeniu potrzeb energetycznych.
Chęć instalacji kolejnych efektywnych źródeł energii wskazuje na zadowolenie z tych używanych obecnie – zauważa Wojciech Waglowski, rzecznik Forum Rozwoju Efektywnej Energii. – Warto zwrócić uwagę, że aż połowa ankietowanych właścicieli gospodarstw to długoterminowi użytkownicy efektywnych źródeł energii, wykorzystujący je od co najmniej 5 lat.
Wyniki badania wskazują też na inne ciekawe zjawisko. Zapytani o najważniejszy powód, dla którego zdecydowali się na instalację efektywnych źródeł energii, prawie 75% gospodarstw wskazało na ich aspekt ekologiczny i ochronę środowiska. Dopiero na drugim miejscu znalazły się niższe koszty eksploatacji. Jako główny powód instalacji efektywnego źródła energii wskazało je prawie 58% gospodarstw. Na dalszych miejscach uplasowały się brak możliwości użytkowania tradycyjnych źródeł energii (ponad 17%) oraz możliwość uzyskania dofinansowania (prawie 15%). Ponad 19% obiektów za najważniejsze uznało inne powody. Były one związane głównie z łatwością i wygodą użytkowania źródła energii. Właściciele mogli nadawać równorzędne oceny.
Warto w tym kontekście przypomnieć wyniki badań, które w 2010 roku na zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii przeprowadził TNS OBOP. Wówczas okazało się, że kwestie ekologiczne są dla mieszkańców wsi stosunkowo mało istotne i o wiele mniej ważne niż np. prostota obsługi danego źródła energii. – Wygląda na to, że nasze Miejsca z Klimatem” wyróżniają się na terenach wiejskich nie tylko poprzez używane źródła energii, ale także pod względem wartości wyznawanych przez ich właścicieli – komentuje Wojciech Waglowski.
Szczegółowe wyniki ankiety na stronie http://www.forumfree.pl/biblioteka.

O Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)
Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) jest częścią inicjatywy o zasięgu paneuropejskim. Jego celem jest zwiększanie dostępu do nowoczesnych i przyjaznych źródeł energii na terenach wiejskich. FREE działa na rzecz poprawy komfortu i jakości życia ludności wiejskiej oraz energetycznej modernizacji terenów pozamiejskich, tak aby stały się nowoczesne, bezpieczne i nieskażone. FREE prowadzi dialog z lokalnymi społecznościami i pomaga im zabierać głos w publicznej debacie na temat energetycznych potrzeb i możliwości obszarów wiejskich, a także zwraca uwagę na ograniczony dostęp do zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł energii na terenach niezurbanizowanych.

Więcej informacji na temat FREE znajduje się na stronie www.forumfree.pl