Lepsze życie na obszarach wiejskich

Podczas ważnych warsztatów zorganizowanych przez Ceja, Cepf oraz Copa i Cogeca, w których wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, położono nacisk na znaczenie realizacji deklaracji z Cork 2.0 dla zapewnienia innowacyjności polityki rozwoju obszarów wiejskich UE i lepszego życia na obszarach wiejskich.

W deklaracji zwrócono uwagę na wagę inwestycji na obszarach wiejskich i stymulowanie innowacji, by chronić środowisko wiejskie, wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz by uprościć tę politykę.

Rolnicy i ich spółdzielnie stanowią podstawę rozwoju obszarów wiejskich. Już stosują inteligentne technologie i praktyki, które pozwalają im produkować w sposób bardziej zrównoważony, stosować lepszą gospodarkę zasobami i dostosowywać się do wyzwań. Muszą być w stanie robić to również w przyszłości. Muszą mieć możliwość inwestycji i innowacji, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obszarom wiejskim potrzebna jest też lepsza infrastruktura oraz szerokopasmowy dostęp do szybkiego internetu, po to żeby można było rozwijać biznes oraz korzystać z inteligentnych i cyfrowych rozwiązań w rolnictwie. Potrzebujemy silnej i wspólnej WPR oraz zdecydowanych synergii z innymi politykami UE jak na przykład polityką spójności, by utrzymać rentowność obszarów wiejskich – mówi Maria Dzelzkalēja, wiceprzewodnicząca Copa

Wiele osób mówi o wymianie pokoleń, jednak czas przekuć słowa na czyny. Decydenci polityczni wiedzą, że należy podjąć debatę, wprowadzić zmiany, jednak to nie wystarczy. Aktualnie brakuje dobrych gruntów rolnych, w najlepszym wypadku wielu młodych rolników może jedynie liczyć na przejęcie ziemi od członków rodziny. Ci którzy takiej możliwości nie mają – gdyż mają na przykład starsze rodzeństwo – lub ci, którzy chcą rozpocząć działalność rolniczą bez takich tradycji w rodzinie, natrafiają na jeszcze większe przeszkody. Nawet ci, którzy zdobędą ziemię zmagają się z brakiem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, z czym nie mieliby problemu na obszarach bardziej rozwiniętych – dodaje Alan Jagoe, przewodniczący CEJA

Zdaniem Phila Hogana  deklaracja z Cork 2.0 stała się źródłem wysokich oczekiwań, ponieważ ubrała w słowa to o czym wiele osób myślało od dawna: społeczność wiejska jest częścią rozwiązania dla wielu najważniejszych wyzwań naszej ery, a nie źródłem problemów. Dlatego jak podkreśla Hogan celem społeczności wiejskich i stron zainteresowanych musi być upewnienie się, że unijne polityki odzwierciedlą tę prawdę.

Warsztaty te zostały zorganizowane w związku z przygotowaniami do nowej wspólnej polityki rolnej (WPR), w której deklaracja z Cork 2.0 powinna odegrać ważną rolę. We wspólnym wydarzeniu „Deklaracja z Cork 2.0 – zdecydowane działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, którego gospodarzami byli posłowie do PE Paulo de Castro, Elisabeth Köstinger i Jan Huitema wziął udział komisarz Phil Hogan oraz wielu urzędników wysokiego szczebla, a także przedstawicieli unijnych organizacji, dzięki czemu strony zainteresowane mogły przeprowadzić ciekawą debatę na temat przyszłości unijnych sektorów rolnego i leśnego oraz ogólnie pojętych obszarów wiejskich.

Źródło: Copa – Cogeca