Komunikat w sprawie kar za przekroczenie kwoty mlecznej

Powodzeniem zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmowy z Komisją Europejską zmierzające do zmniejszenia finansowego obciążenia indywidualnych producentów mleka opłatą za przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dostaw w roku kwotowym 2005/2006.

W dniu 12 października 2006 r. Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych przyjął jednogłośnie projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej sankcjonujący nowy podział kwoty mlecznej dla Polski pomiędzy dostawy i sprzedaż bezpośrednią. Powyższa decyzja jest wynikiem złożenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 października 2006 r. do Komisji Europejskiej wniosku o dostosowanie podziału krajowych ilości referencyjnych między dostawy a sprzedaż bezpośrednią, polegające na powiększeniu dla roku kwotowego 2005/2006 krajowych ilości referencyjnych dostaw o 87 603 662 kg i jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą wielkość krajowych ilości referencyjnych sprzedaży bezpośredniej.
Korekta wysokości krajowej ilości referencyjnej dostaw i sprzedaży bezpośredniej obniża znacząco łączną opłatę za rok kwotowy 2005/2006 z kwoty ok. 350 mln PLN na ok. 243 mln PLN. Dla producentów mleka oznacza to, że opłata za przekroczenie indywidualnej ilości referencyjnej w okresie 2005/2006 ulegnie zmniejszeniu z poziomu ok. 0,56 PLN/kg do ok. 0,39 PLN/kg.
Pilne opublikowanie ww. rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o co również zwróciło się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komisji Europejskiej, pozwoli na szybkie wydanie decyzji dla producentów mleka zmniejszających wysokość opłaty, jak również dokonanie podziału krajowej rezerwy.

źródło: biuro prasowe MRiRW

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj