Komisja Europejska przygotowuje plan złagodzenia kryzysu finansowego

0
211

Komisja zapowiada stworzenie kompleksowego planu na rzecz złagodzenia skutków kryzysu finansowego, podczas gdy przywódcy UE przygotowują się do międzynarodowego szczytu. Europejski Bank Inwestycyjny przygotował już pakiet pożyczkowy w wysokości 30 mld euro, przeznaczony na wsparcie dla małych firm. N

Głównym priorytetem jest teraz złagodzenie wpływu kryzysu finansowego na zatrudnienie, siłę nabywczą oraz poziom dobrobytu w UE. Tak stwierdził przewodniczący Komisji José Manuel Barroso po nadzwyczajnym posiedzeniu komisarzy w sprawie nowej strategii.

Plan, zapowiadany na 26 listopada, będzie obejmować działania krótkoterminowe, które mają pomóc w zażegnaniu groźby recesji. Komisja zastanawia się obecnie nad nowymi możliwościami finansowania oraz nowymi sposobami wykorzystania istniejących środków. Chce również zwiększyć kapitał, którym dysponuje Europejski Bank Inwestycyjny – unijna instytucja udzielająca pożyczek długoterminowych. Bank przygotował już pakiet pożyczkowy w wysokości 30 mld euro, przeznaczony na wsparcie dla małych firm walczących o uzyskanie środków finansowych.
José Manuel Barroso przyznał, że to rządy krajowe decydują o polityce fiskalnej, jednak zaznaczył, że konieczna jest koordynacja na szczeblu unijnym. Płyniemy na tej samej łodzi. Albo będziemy razem wiosłować, albo razem zatoniemy”, powiedział. Celem planu będzie ulepszenie uregulowań i usprawnienie nadzoru nad unijnym sektorem finansowym.

UE udzieliła Węgrom nadzwyczajnej pożyczki w wysokości 6,5 mld euro, gdyż kraj ten zmaga się z wyjątkowo ciężkim kryzysem. Komisja jest również gotowa udostępnić swój fundusz kryzysowy na pomoc dla innych krajów w trudnej sytuacji.

Kilka państw wyraziło zaniepokojenie wpływem, jakie będą miały koszty planu UE na wypełnienie zobowiązań dotyczących obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020 (w porównaniu z poziomem tych emisji w 1990 r.), zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego. W odpowiedzi na te obawy przewodniczący Barroso stwierdził, że UE musi przyśpieszyć, a nie zwolnić realizację swojego programu działań w zakresie walki ze zmianami klimatu. Bardziej ekologiczna gospodarka będzie za sobą pociągać nowe szanse wzrostu. Proekologiczne działania mogą obejmować udostępnienie środków finansowych dla sektorów transportu, energii i zaawansowanych technologii, a także ulgi podatkowe służące zwiększeniu popytu na towary i usługi o dużej efektywności energetycznej.

Przywódcy UE spotkają się w przyszłym tygodniu, aby przygotować międzynarodowy szczyt w sprawie kryzysu finansowego, który odbędzie się 15 listopada w Waszyngtonie. Celem szczytu będzie poprawa koordynacji działań poszczególnych krajów oraz zastanowienie się, jak można zapobiec nawrotowi kryzysu.

opr. MS/Wrp.pl
grafika: WRP