fbpx
Strona głównaPozostałeJak wydzierżawić swoją kwotę mleczną?

Jak wydzierżawić swoją kwotę mleczną?

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 31 stycznia 2008 r. upływa termin składania wniosków od producentów mleka o zatwierdzenie umowy oddania w używanie, potocznie zwane dzierżawą, indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) w roku kwotowym 2007/2008. Dostawca może część swojej kwoty mlecznej oddać w używanie innemu dostawcy. Musi jednak pamiętać, że oddanie w używanie traktowane jest jako niewykorzystanie tej kwoty. Jeżeli dostawca do końca danego roku kwotowego nie wykorzysta70% II R (w tym również część oddana w używanie) zostanie mu cofnięta. N

Przy zawieraniu umowy oddania w użytkowanie swojej kwoty należy pamiętać, że:
– oddać w używanie można tylko niewykorzystaną w danym roku roku kwotowym IIR lub jej część,
– umowa oddania w używanie IIR jest ważna w okresie jednego roku kwotowego (tj. od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku). Wygasa ona automatycznie ostatniego dnia roku kwotowego, tj. 31 marca. Jeżeli dostawca zamierza ponownie oddać w używanie IIR – musi zawrzeć nową umowę.
– umowa oddania w używanie IIR może być zawarta wyłącznie pomiędzy dostawcami hurtowymi, bezpośrednimi lub dostawcą hurtowym a dostawcą bezpośrednim, posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie działania tego samego Oddziału Terenowego ARR, czyli tego samego województwa,
– umowa oddania w używanie IIR musi być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony (oddającego w używanie i biorącego w używanie),
– wniosek o zatwierdzenie umowy oddania kwoty w używanie składa się od 1 sierpnia do 31 stycznia danego roku,
– IIR może być oddana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

W przypadku oddania w używanie IIR dla dostawcy hurtowego, oddający musi – w terminie 3 dni od zawarcia umowy – przedstawić kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania IIR. Podmiot skupujący potwierdza stopień wykorzystania IIR we wniosku o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR (na formularzu ARR). Wypełniony wniosek wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy) oddający IIR musi złożyć osobiście lub przesyła do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania OT ARR w terminie od 1 sierpnia do 31 stycznia (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku oddawania kwoty dla dostawcy bezpośredniego, oddający – niezwłocznie po zawarciu umowy – składa osobiście lub przesyła do oddziału ARR, w tym samym terminie co w poprzednim przypadku, wypełniony wniosek o zatwierdzenie umowy oddania w używanie IIR wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony).

Po zawarciu umowy oddania w używanie IIR i zatwierdzeniu jej przez ARR, umowy tej nie można już wypowiedzieć bądź rozwiązać.

Formularz wniosku umowy o zatwierdzenie umowy oddania w użytkowania kwoty mlecznej dostępny jest na stronie www.arr.gov.pl www.arr.gov.pl

w zakładce Kwotowanie produkcji mleka – Formularze”.

Wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z kwotowaniem produkcji mleka, informacji udziela Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR pod numerem tel. (022) 661 72 72 od pon. Do Pt. w godz. 8.00-16.00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej obsługiwanych przez ARR drogą elektroniczną pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pll

źródło: ARR
opr. MS
Wrp.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.