Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie eksportu świeżego mięsa do Hongkongu

W dniu 24 października 2007 r. z Departamentu Higieny Żywności i Środowiska w Hongkongu otrzymano informację, że właściwe służby weterynaryjne Hongkongu podjęły decyzję o zezwoleniu na eksport na tamtejszy rynek świeżego mięsa wieprzowego, baraniego i koziego.

W związku z powyższym od dnia 16 listopada 2007 r. przy wysyłce chłodzonego/mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego i koziego będzie obowiązywało świadectwo zdrowia zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl .

źródło: ministerstwo rolnictwa
opr. MS, Wrp.pl

N