I.C.E. sposobem na stres cieplny u bydła

Późna wiosna i lato to niełatwy okres dla hodowców bydła mlecznego. Jest to czas, gdy przeważają wysokie temperatury, dni są upalne i wilgotne, co ogranicza zdolność krowy do schładzania organizmu. W tych warunkach przeżuwacze odczuwają stres cieplny, który wywołuje poważne straty ekonomiczne, takie jak obniżony pobór suchej masy, ograniczona wydajność mleczna oraz problemy związane z reprodukcją oraz podatnością na choroby. Aby temu zapobiec, opracowano innowacyjny produkt – (I.C.E.), zapewniający prawidłowe funkcjonowanie organizmu przeżuwaczy narażonych na stres cieplny.

Na czym polega stres cieplny u bydła?
Optymalna temperatura otoczenia dla krowy w okresie laktacji wynosi 5-16oC przy średniej wilgotności powietrza 60-80%. W okresie letnim, kiedy wzrastają oba te czynniki, zmniejsza się różnica między temperaturą ciała krowy, a otoczeniem. Stres cieplny u krowy pojawia się w momencie, kiedy jej organizm ma trudności z oddaniem nadmiaru ciepła do otoczenia. Stres cieplny objawia się poprzez utratę apetytu, osowiałość, przyspieszony oddech i ziajanie, a także przyspieszoną akcję serca u bydła. Może mieć on groźne konsekwencje w postaci spadku wydajności nawet o 20%, spadku procentowym tłuszczu i białka, a także problemów z rozrodem. Zdarza się też, że stres cieplny jest przyczyną chorób przemiany materii u bydła, tzw. ketozy, chorób wymion i przemieszczania trawieńca. Inną konsekwencją stresu cieplnego jest też skierowanie większej ilości krwi z wnętrza organizmu na zewnątrz, w celu rozproszenia ciepła, co może zaburzyć funkcjonowanie jelit i wchłanianie substancji odżywczych.

Profilaktyka i metody zapobiegawcze
Zapobieganie i ograniczanie strat spowodowanych stresem cieplnym to głównie zagwarantowanie krowie stałego dostępu do wody (na 1 l mleka krowa zużywa ok. 4-5 l wody), dobra wentylacja budynków, zapewniająca odpowiedni przepływ powietrza oraz właściwa izolacja budynku chroniąca przed słońcem. Ponadto, w czasie upałów, wypas krów powinien odbywać się na pastwiskach lub wybiegach z dostępem do miejsc zacienionych.
Odpowiednie odżywianie w okresie wysokich temperatur jest istotnym czynnikiem w minimalizowaniu stresu cieplnego. Konieczne jest podniesienie poziomu energii w dawce żywieniowej poprzez zwiększenie udziału pasz treściwych, wykorzystywanie dodatków minimalizujących ryzyko stresu cieplnego poprzez zastosowanie produktów do tego przeznaczonych, np. produktu I.C.E.

I.C.E. odpowiedzią na stres cieplny
Odpowiedzią firmy Provimi na problemy związane ze stresem cieplnym jest innowacyjny produkt o nazwie I.C.E. (Internal Cooling Elements). Stanowi on kombinację kluczowych składników z substancją Osmolite, które pomagają utrzymać w organizmie krowy właściwy poziom płynów ustrojowych. Czynniki I.C.E. działają na poziomie komórkowym i pozwalają zachować stałą strukturę protein wrażliwych na zmiany temperatury ciała. Stosowanie technologii I.C.E. w okresie stresu termicznego u przeżuwaczy przede wszystkim zapewnia obniżenie temperatury ciała, zwiększenie poboru suchej masy, zwiększenie wskaźnika zapłodnień przy pierwszej inseminacji oraz utrzymanie wysokiego poziomu mleczności.
Zasadność stosowania I.C.E., potwierdzono w kontekście międzynarodowych badań.
W 2008 roku podczas badania na Uniwersytecie w Missouri, wykazano, że temperatura ciała krów w grupie testowej, którym podawano I.C.E. była niższa w porównaniu z grupą kontrolną krów, u których nie zastosowano tego produktu. Rok później, przeprowadzając analizy w Teksasie, wykazano, że krowy w grupie testowej miały więcej rui, a ilość zapłodnień była wyższa (20,8% w gr. testowej i 13,7% w grupie kontrolnej). Natomiast w roku 2010, w ośrodku badawczym w De Virsprong w Holandii u krów w grupie testowej stwierdzono pobór suchej masy (SM) na poziomie 23,9 kg, a w grupie kontrolnej 23,1 kg.