GMO bezpieczne i ekonomicznie opłacalne

Rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO) są wykorzystywane w komercyjnej uprawie przez ponad 10 lat. Stosowanie odpornych na szkodniki i herbicydy odmian roślin pokazuje, że technologie te przynoszą realne korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom, mają wpływ na globalne zyski, jednocześnie pozytywnie oddziałując na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi – podaje niemiecki przegląd ekonomiczny opracowany przez specjalistów z Uniwersytetu w Goettingen.

Przy stworzeniu sprzyjających struktur instytucjonalnych rośliny genetycznie zmodyfikowane mogą mieć znaczący wpływ na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i ograniczenie biedy. Jednakże, rosnąca społeczna niechęć doprowadziła do stworzenia kompleksowego systemu regulacji prawnych utrudniających rozwój tych technologii. Przeregulowanie stało się prawdziwym zagrożeniem dla dalszego rozwoju oraz wykorzystania roślin genetycznie zmodyfikowanych. Koszty, jakie trzeba ponieść w stosunku do przyszłych korzyści mogą być zbyt wysokie, w szczególności dla krajów rozwijających się. Analizy ekonomiczne powinny odgrywać wiodącą rolę w opracowywaniu odpowiednich systemów regulacji prawnych oraz systemów innowacji w rolnictwie, a nie polityka.

Unia Europejska powinna otworzyć się na nowe technologie rolnicze, apelują organizacje rolnicze. Przetwórcy łańcucha rolno-spożywczego oczekują stworzenia realnych ekonomicznie progów niezamierzonej obecności domieszek nieautoryzowanych odmian GMO w ziarnie pochodzącym z eksportu (zaniechania stosowania zasady zero tolerancji”). Już teraz nieodpowiednio funkcjonujący system zatwierdzania nowych odmian do uprawy i obrotu w Unii Europejskiej powoduje liczne perturbacje w handlu międzynarodowym. Kraje członkowskie oczekują konkretnych rozwiązań w kwestii.

30 listopada Komisji Europejskiej udało się po raz pierwszy bez zbędnej zwłoki i zgodnie z obowiązującą procedurą autoryzacji przeprowadzić proces zatwierdzenia nowej odmiany kukurydzy MIR604 z genem Bt odporności na szkodniki (pisaliśmy o tym 7 grudnia http://www.wrp.pl/Indhold/sider/show_article-7/default.aspx?id=7908, dop. red.). W dniu 21 lipca 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (“EFSA”) wydał pozytywną opinię na wprowadzenie do obrotu jako produkt i w produktach odmiany kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej. Została ona uznana za bezpieczną dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt na równi z jej konwencjonalnymi odpowiednikami.