Gaz łupkowy, energia odnawialna i żurawie szalupowe

Expom S.A., firma z branży metalowej specjalizująca się w produkcji wysoko przetworzonego wyrobu finalnego, realizująca zlecenia dla branży okrętowej, energetyki odnawialnej oraz gazowo-naftowej związanej z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego, podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2011 i ogłosiła nową, krótkofalową strategię rozwoju.

W roku ubiegłym Spółka osiągnęła przychód na poziomie ponad 22 mln PLN. Zysk ze sprzedaży wyniósł 0,9 mln PLN, a zysk netto 1,2 mln zł. Na rok 2012 zaplanowano przychody na poziomie 25 mln PLN i zysk netto wynoszący 1,7 mln PLN. Już teraz wiadomo, że pierwszy kwartał roku 2012 przyniesie zamówienia o wartości przekraczającej 1,3 mln EUR. Strategia firmy koncentruje się na najbardziej perspektywicznych branżach: energii odnawialnej, poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego, pojazdach napędzanych elektrycznie i energetyce atomowej.
Dynamiczny rozwój, coraz lepsze rezultaty finansowe i rosnące zainteresowanie zagranicznych kontrahentów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Osiągnięte wyniki finansowe świadczą o tym, że wybraliśmy dobrą drogę, dlatego też strategia na rok 2012 zawiera kontynuację wątków, które pojawiły się w roku ubiegłym” – komentuje Jacek Banach Prezes Zarządu Expom S.A. – “Nadal głównym filarem naszego biznesu ma być wysoko przetworzony produkt finalny mający charakter innowacyjny i niszowy. Niezmienione pozostały także perspektywiczne branże, na które stawiamy. Oprócz gazu łupkowego i energii odnawialnej dodaliśmy do nich także energetykę jądrową oraz branżę pojazdów napędzanych elektrycznie” – tłumaczy Banach.
W dziedzinie gazu łupkowego firma nawiązała już współpracę z amerykańskim koncernem Weatherford. Kolejnym klientem z tej branży, o którego walczy jest Marathon Oil. Prowadzi także działania zmierzające do włączenia do portfela klientów innych amerykańskich potentatów tego sektora, jak Chevron czy Exxon Mobil. Ponieważ Expom S.A. leży w obszarze, gdzie zlokalizowane są tereny objęte koncesją firm poszukujących gazu łupkowego, Spółka ma duże szanse na nawiązanie współpracy z nimi. Ukoronowaniem tych wysiłków ma być rozpoczęcie produkcji wiertni do poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. W tym roku Expom S.A. uzyska certyfikat American Petroleum Institute (API), który posiada tylko kilka firm w Polsce. Będzie to formalne potwierdzenie posiadanych kompetencji w oczach amerykańskich koncernów poszukujących w Polsce gazu łupkowego. Dzięki temu Expom S.A. zostanie odnotowana w amerykańskich bazach danych i brana pod uwagę przez firmy z USA jako potencjalny dostawca narzędzi i oprzyrządowania dla branży gazowo-naftowej. “Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat w sektor poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce zostanie zainwestowanych około 2,8 mld $” – komentuje Jacek Banach. – “Będziemy mieli do czynienia z dużym zapotrzebowaniem na wiertnie, których w całej Europie jest jedynie 150-200 szt. Podczas gdy w USA jest ich około 1500 sztuk . Chcemy wykorzystać tę szansę” – dodaje Banach
W ramach energetyki odnawialnej Expom S.A. koncentruje się na biomasie i energii wodnej, ale w głównym kręgu zainteresowań firmy leży energia wiatrowa. Jeżeli wszystkie plany dotyczące nawiązania trwałej współpracy z jedną z izraelskich firm produkujących małe elektrownie wiatrowe (MEW) z pionową osią obrotu zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, to jeszcze w roku 2012 Expom S.A. zainstaluje i uruchomi pierwszą MEW tego typu.
Wejście w branżę energetyki atomowej jest nawiązaniem do wcześniejszych doświadczeń firmy w tej dziedzinie, kiedy to produkowała ona komponenty do powstającej w Żarnowcu elektrowni. Celem Expom S.A. jest uruchomienie produkcji komponentów do elektrowni jądrowych dla jednego ze światowych gigantów tej branży, np. francuskiego koncernu Areva, z którym przedstawiciele Expom S.A. spotkali się już w trakcie zeszłorocznych targów MIDEST w Paryżu.
Sektor pojazdów napędzanych elektrycznie to nowy kierunek rozwoju, którym firma zaczęła się interesować jeszcze w roku 2011. Trwają prace zmierzające do nawiązania współpracy w ramach najbardziej spektakularnego na świecie projektu Better Place. Firma go prowadząca została założona w Palo Alto w Kaliforni. Wdraża ona na skalę globalną transport publiczny w oparciu o pojazdy napędzane elektrycznie. Projekt jest realizowany w USA, Japonii, Danii, Izraelu, Australii i Chinach. Expom S.A. widzi swoją rolę przy produkcji elementów konstrukcji pojazdów napędzanych elektrycznie.
Ważnym sektorem, w którym działa Expom S.A. jest branża morska. Głównymi rozgrywającymi są tu Chiny, Korea Północna i Japonia. Razem te kraje mają prawie 92% udziału w światowej produkcji statków. To dlatego Spółka współpracuje z firmą Noreq, dla której od kilku lat produkuje żurawie szalupowe, ciężkie dźwigi na platformy wiertnicze i żurawiki obrotowe na morskie farmy. W chwili obecnej jest realizowana pierwsza część największego jednorazowego kontraktu dla Noreq na produkcję 42 sztuk żurawi szalupowych na kwotę około 1,5 mln EUR dla Samsung Heavy Industries z Korei Południowej.
Jednym z planów na przyszłość jest nawiązanie współpracy z największym koncernem wydobywczym na świecie, firmą Rio Tinto z Australii poprzez uruchomienie produkcji komponentów górniczych. W tym celu w roku 2012 przedstawiciele Expom S.A. odwiedzą Mining Expo w Perth w Australii.
Na rok 2012 Expom S.A. zaplanowała szereg inwestycji na łączną kwotę ponad 400 tys. Euro. Wśród nich znalazł się m.in.: zakup walcarki CNC, wdrożenie systemu ERP, modernizacja hali montażowej, modernizacja i wyposażenie warsztatu szkolnego oraz stworzenie stołówki dla personelu administracyjnego firmy.