Ekologiczna hodowla cieląt – porady praktyka (cz. II)

Cielęta wypuszczamy na pastwiska stopniowo zawsze w dni słoneczne, kiedy waga cieląt dochodzi do 80 kilogramów. Najlepiej wypuszczać zwierzęta koło południa na kilka godzin. Stopniowo zwiększając czas pobytu na pastwisku. Nie wypuszczamy cieląt na pastwisko, jeśli wieją silne wiatry i pada deszcz. Młodym cielakom taka pogoda może zaszkodzić.

Zagospodarowanie obornika
Obornik możemy wykorzystać przy produkcji pasz treściwych i nawożeniu pastwisk i łąk. Nawożenie pastwisk i łąk zaczynamy po pierwszych przymrozkach, przed spadnięciem śniegu. Na zmarzniętą ziemię wywozimy obornik w ilości 7-10 rozrzutników na hektar ziemi. Obornik przykryty śniegiem stopniowo przenika w głąb ziemi podczas roztopów. Wiosną, gdy zniknie śnieg zgrabiamy pozostałą słomę z łąk. Obornik stwarza doskonałe warunki rozwoju trawy. Skoszoną łąkę możemy ponownie zasilić gnojówką sporządzoną z odchodów zwierzęcych. Obornik zwierzęcy bez słomy w ilości 100 kilogramów zalewamy 100 litrami wody, po dwóch tygodniach obornik przefermentuje. Zawartość rozpuszczamy w 1000 litrach wody i wylewamy na hektar łąki. Zabieg ten robimy w dni pochmurne lub wieczorem. Trawę możemy kosić po 2 tygodniach, po tym czasie gnojowica wsiąknie w ziemię. Trawa będzie miała szybkie odrosty, nie będzie pachniała obornikiem. Zwierzęta będą ją chętnie zjadały.
Możemy też wykorzystać obornik, który zwierzęta pozostawiają na pastwisku. Wysuszony możemy wsypywać w worki foliowe i sprzedawać działkowcom lub sklepom ogrodniczym. Można też sporządzić gnojówkę, 100 kilogramów obornika bez słomy zalać 100 litrami wody. Całość wymieszać, przykryć, odczekać 3-4 tygodnie, po tym czasie gnojówkę wlewamy do 5-litrowych butelek plastikowych. Gnojówkę sprzedawać możemy centralom lub sklepom ogrodniczym. Koszt butli z nalepką to 1,20-1,70 złotego, zależy to od ilości zamówionego towaru. Można sprzedawać obornik na rozrzutniki itp.
Ziemię przygotowujemy do siania wiosną zbóż jarych nawożąc późną jesienią obornikiem w ilościach podobnych do nawożenia łąk. Jeśli posiadamy duże ilości obornika, to możemy nawozić pole co 2 lata pod zasiew zbóż.
Prowadzenie płodozmianu w gospodarstwie
Mieszankę można wysiewać przez 3 lata po sobie, po zebraniu mieszanki z pola pole nawozimy obornikiem i przyorujemy. Wiosną możemy posiać trawę z kończyną. Ekonomiczniej jest trawę kosić i przywozić zwierzętom na pastwisko. W małych gospodarstwach przy intensywnej hodowli zwierząt jest trudniej wprowadzać zmiany płodozmianowe co roku. Wysiew mieszanki przez 3 lata na jednym miejscu może być zaakceptowany. Obornik stosowany co 2 lata zwiększy zawartość składników pokarmowych w ziemi. Gnojowica i rozrzucany późną jesienią obornik poprawi stan łąk i użyźni ziemię. Koszt założenia hektara łąki jest znacznie droższy niż obsiewanie co roku ziemi zbożami jarymi. Koszty z tytułu zmiany stanowiska łąk co 4 lata można pokryć z uzyskanego przychodu ze sprzedaży obornika .
Ekonomiczna obsada zwierząt w gospodarstwie
Hektar łąki daje możliwości wykarmienia 15 cieląt, przeznaczając 2,5 hektara na łąki możemy hodować 30 cieląt. Otrzymamy dużą masę mięsa, sprzedając je gospodarstwo małej wielkości zapewnić może sobie byt. Odbiorcy żywca poważnie podchodzić będą do takiego małego gospodarstwa. Z 30 cieląt można uzyskać kilkanaście ton mięsa – a mieszanki zbożowej z hektara możemy uzyskać 5 ton. Produkcja w gospodarstwie może być prowadzona w sposób ciągły tak, aby sprzedaż roczna cieląt przekraczała 30 sztuk.