EFL pożycza w EBI

27 lipca 2010 r. Europejski Fundusz Leasingowy podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki nowej umowie EFL otrzyma pożyczkę w wysokości 100 milionów euro na finansowanie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to już kolejna umowa pożyczki jakiej EBI udziela Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu.

Pierwsza umowa pomiędzy tymi instytucjami na kwotę 80 mln euro, zawarta została w roku 2007. W oparciu o zawarte z EBI porozumienie Europejski Fundusz Leasingowy stworzył specjalny produkt LEASING EUROPEJSKI, skierowany do podmiotów sektora MSP. Produkt ten jest tańszy od standardowej oferty leasingowej, a przez to łatwiej dostępny dla większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw.

EFL traktuje współpracę z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi jako ważny element swojej strategii. Programy te skierowane są z reguły do firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który to sektor od początku działalności firmy stanowił kluczowy segment rynkowy. W oparciu o finansowanie pozyskane z MIF, EFL może przygotować korzystną ofertę, skierowaną do obecnych oraz nowych klientów.

Pożyczki z MIF przeznaczone są na rozwój i wzrost konkurencyjności firm sektora MSP, dla których leasing jest jedną z podstawowych form finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy poprzez EFL będą mogli pozyskiwać kapitał na finansowanie środków trwałych takich jak pojazdy, środki transportu drogowego, maszyny i urządzenia czy sprzęt IT.

Współpraca EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi ma długoletnią tradycję. Początki współpracy sięgają początku dekady, kiedy to EFL zawarł dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach projektów wspomagających rozwój sektora MŚP. Wkrótce potem, w 2004 roku podpisana została duża umowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Równocześnie z pracami nad wdrożeniem LEASINGU EUROPEJSKIEGO” prowadzone były kolejne rozmowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB), dotyczące możliwości dalszego rozwoju współpracy z tą instytucją. Rozmowy te, wsparte sukcesem pierwszego wspólnego Programu z 2004 roku (50MEUR), zakończyły się powodzeniem. Zwieńczeniem tych negocjacji było podpisanie 15 grudnia 2008 roku umowy w ramach Programu CEB II. Tym razem CEB zdecydował się zainwestować w program realizowany wspólnie z EFL kwotę 130 MEUR. Umowa dotyczy współfinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez polskie nowo powstające firmy oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W roku 2009 EFL we współpracy z dwiema instytucjami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy uruchomił drugą edycję produktu LEASING EUROPEJSKI. Łączna kwota środków, jakie pozyskał EFL z tych instytucji na wsparcie polskiej przedsiębiorczości wynosi 230 mln euro. Szacowane jest, iż w ramach drugiej edycji produktu zawartych zostanie ok. 20.000 umów leasingowych z firmami z sektora MSP.

Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu EFL: “Współpraca z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi to dla EFL ogromny sukces. Podpisanie kolejnej umowy potwierdza stabilną pozycję EFL i jest przejawem zaufania oraz reputacji jaką cieszymy się wśród międzynarodowych instytucji finansowych. Nasza firma jest wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli wspierać polskich przedsiębiorców i przyczynić się do rozwoju ich biznesu, a tym samym do pobudzenia gospodarki, które po okresie kryzysu gospodarczego jest już widoczne”.

Informacje o Europejskim Funduszu Leasingowym S.A.
Europejski Fundusz Leasingowy SA jest największą w Polsce instytucją finansową, oferującą leasing wszelkich środków trwałych. Od 2001 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Crédit Agricole, która znajduje się w światowej czołówce grup bankowych pod względem wielkości kapitału. Od kilkunastu lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Już ponad 200 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie.

Źródło: EFL