Dziś wybory zarządu KRIR

Dziś o godz. 11.00 w Warszawie odbędzie się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, podczas obrad zostanie wybrany nowy zarząd KRIR oraz pozostałe organy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych to reprezentacja wszystkich wojewódzkich izb rolniczych. Początek działalności KRIR przypada na początek 1997 roku, kiedy to utworzyło ją po 2 przedstawicieli z 49 ówczesnych województw. Pierwszym prezesem KRIR był Józef Waligóra. Zmiana terytorialna w kraju i powstanie 16 województw dotknęła także Izby, więc od 1990 roku w skład KRIR wchodzi 32 członków, czyli po 2 osoby z każdego województwa tj. prezes izby i delegat do władz krajowych. Dziś właśnie to gremium wybierze nowe władze i organy KRIR.
Najwięcej emocji wywołuje zawsze wybór Zarządu krajowego, w skład, którego wchodzi 5 osób (prezes, wiceprezes i trzech członków). Kto od dziś będzie sprawował funkcję prezesa KRIR? Będziemy o tym informować na bieżąco.

MS