Dopłaty od jutra

Już jutro, tj. 1 grudnia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich. Na pieniądze z tego tytułu czeka ponad 1,395 mln rolników. Mimo że Agencja ma czas na wypłatę środków do 30 czerwca 2010 r. , zapowiada, że jeszcze do końca tego roku otrzyma je większość” producentów.”

Na pomoc w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2009 rok, zwaną potocznie dopłatami bezpośrednimi, ARiMR będzie miała około 3 miliardów euro, w tym około 2 mld euro z budżetu UE i około 1 mld euro z budżetu krajowego. W tym roku rolnikom sprzyja kurs euro, według którego stawki płatności będą naliczane. Europejski Bank Centralny podał, że wynosi on 4.2295 zł. Tak więc, przeliczając na złotówki, na wypłatę wszystkich płatności przeznaczonych jest 12,6 mld zł. To o 3 mld zł więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to kurs wynosił niecałe 3 zł i 40 gr.