Dopłaty bezpośrednie – ostatnie dni na wnioski

Dwie trzecie uprawnionych rolników złożyło wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. Pozostali, o ile chcą otrzymać należne im dopłaty w pełnej wysokości, mają na to czas do 17 maja, informuje ARiMR. Aby ułatwić rolnikom złożenie takich wniosków Biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej.

17 maja br. upływa podstawowy termin, na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 r. Tymczasem do 11 maja, rolnicy złożyli w biurach powiatowych ARiMR tylko 927 tys. takich wniosków. Agencja spodziewa się, że powinno ich być około 1,39 mln.
Rolnicy, którzy nie zdążą złożyć lub wysłać pocztą swoich wniosków do 17 maja muszą liczyć się ze stratami. Za każdy roboczy dzień opóźnienia, należna rolnikowi płatność zostanie pomniejszona o 1%. Ostateczny termin złożenia wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. upływa 11 czerwca.
W dniach 10-14 maja oraz 17 maja 2010 r. biura powiatowe ARiMR będą czynne od godziny 600 do 2200, a dodatkowo wnioski będzie można składać osobiście w biurach powiatowych także w sobotę 15 maja od godziny 800 do 1600. Czynne są również punkty przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich poza siedzibami biur powiatowych. Ich wykaz wraz z terminami i godzinami pracy znajduje się na stronie internetowej ARiMR, a także jest dostępny w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wnioski o przyznanie płatności można wysłać również pocztą. O dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Źródło:ARiMR