Dobre prognozy zbiorów zbóż

Poprawa warunków pogodowych i oddalenie groźby suszy w kraju pozwala na optymistyczne prognozy tegorocznych zbiorów. Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, zbiory zbóż w Polsce wyniosą 26,8 mln ton, we wcześniejszych prognozach podawano wielkość 27 mln ton. W ubiegłym roku zebrano 27,7 mln ton zbóż. Zmniejszył się zarówno i areał upraw (8,1 mln ha wobec 8,5 mln ha w poprzednim sezonie), jak i pogorszyło plonowanie.

Redukcja powierzchni upraw kukurydzy o 20% spowoduje zapewne spadek zbiorów. IZP przewiduje zbiory kukurydzy na poziomie 1,5 mln ton (1,8 mln ton w poprzednim sezonie). Zbiory pszenicy zostały ocenione na 8,8 mln ton w stosunku do 9,3 mln ton rok wcześniej, żyta – na 3,4 mln ton, jęczmienia na 3,8 mln ton (3,6 mln ton w ubiegłym roku), pszenżyta na 4,4 mln ton (4,5 mln ton sezon wcześniej), mieszanek zbożowych na 3,4 mln ton (3,7 mln ton rok temu), a owsa na 1,4 mln ton (1,3 mln ton w zeszłym roku).