Czwartek ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie gospodarstw niskotowarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstrzymuje od 17 listopada 2006 r. dodatkowy nabór wniosków o pomoc finansową na wsparcie gospodarstw niskotowarowych z PROW 2004-2006.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstrzymuje od 17 listopada 2006 r. dodatkowy nabór wniosków o pomoc finansową na wsparcie gospodarstw niskotowarowych. Oznacza to, że ostatnim dniem ich składania jest czwartek 16 listopada br. Zebrana liczba wniosków wyczerpuje oszczędności w budżecie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 szacowane dla ok. 40 tys. beneficjentów.
W pierwszej turze składania wniosków na wspieranie gospodarstw niskotowarowych (od 1 lutego do 22 marca 2005 r.), rolnicy złożyli do ARiMR ponad 114 tys. wniosków, z czego wsparcie przyznano ponad 104 tys. beneficjentów. Agencja wypłaciła już pierwszą ratę płatności na ogólną kwotę ponad 511 mln zł.
Wsparcie finansowe dla gospodarstw niskotowarowych stanowi równowartość 1250 euro rocznie na gospodarstwo i może być wypłacane przez pięć kolejnych lat.
Środki na wspieranie gospodarstw niskotowarowych przyznawane są osobom fizycznym, które przez co najmniej trzy lata przed dniem złożenia wniosku prowadziły działalność rolniczą, a w dniu złożenia wniosku wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosiła od 2 do 4 ESU. Gospodarstwo może stanowić własność rolnika lub jego małżonka lub ich współwłasności.

Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy ARiMR