Czas na wapnowanie w świętokrzyskim

Izby Rolnicze, w tym Świętokrzyska Izba Rolnicza (ŚIR), wielokrotnie starały się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska zakupu nawozów wapniowych stosowanych w celu zmniejszenia poziomu zakwaszenia gleb (pH). Prekursorem takiej działalności była Wielkopolska Izba Rolnicza. W ślad za nią podobne programy uruchomiono także we Wrocławiu i Łodzi. Jest szansa, że z możliwości tej skorzystają także rolnicy województwa świętokrzyskiego.

Jak wynika z informacji przesłanej na ręce Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego Minister Środowiska uznał dofinansowanie zakupów nawozów wapniowych z funduszy ekologicznych na użytkach rolnych za uzasadnione, o ile działanie to służy ochronie środowiska, tzn. dotyczy gruntów, na których zakwaszenie gleb łączy się z obecnym lub przeszłym kwaśnym opadem spowodowanym emisją zanieczyszczeń do atmosfery i zmierza do przywracania pH gleby do optymalnego poziomu. Jednocześnie podkreślił, iż uznanie regulacji odczynu gleb zakwaszonych na użytkach rolnych za działanie służące ochronie środowiska wymaga każdorazowo szczegółowego rozpoznania wpływu działalności człowieka. Minister Środowiska wskazał ponadto na odrębność organizacyjną wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i ich uprawnienia do samodzielnej oceny przyczyn zakwaszenia gleb.

Jak dowiedziała się redakcja Wrp.pl, zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zamierza zabiegać ponownie o powstanie i obsługę programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem nawozowym ze wsparciem finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.