Cukrowe połączenie – “Srebrna Łyżeczka” przejęta przez “Diamant”

Pfeifer & Langen Polska może przejąć kontrolę nad British Sugar Overseas Polska poprzez nabycie 100 poc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Pfeifer & Langen Polska należy do grupy kapitałowej Pfeifer & Langen, prowadzącej działalność na rynkach europejskich głównie w zakresie produkcji i dystrybucji cukru oraz jego asortymentu Pfeifer & Langen Polska m.in. produkuje, sprzedaje i importuje cukier z buraków cukrowych pod marką Diamant”. Ponadto sprzedaje powstałe przy jego produkcji produkty uboczne np. wysłodki, melasę.

Przejmowana spółka British Sugar Overseas Polska, należy do grupy kapitałowej Associated British Food Group, – prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży m.in. cukru pod marką “Srebrna Łyżeczka”, paszy dla zwierząt oraz produktów ubocznych powstających w procesie produkcji cukru. Ponadto kupuje i konfekcjonuje, a następnie sprzedaje, takie produkty jak śruta rzepakowa i pszenna mączka razowa.”