Coraz więcej internautów

Ponad połowa Polaków korzysta regularnie z internetu – wynika z raportu CBOS. Jeszcze dziesięć lat temu niespełna co piąty badany przynajmniej raz w tygodniu korzystał z sieci www.

Znacznie częściej po internet sięgają ludzie młodzi. W przedziale wiekowym 18-24 lata z internetu korzysta 93 procent badanych. Z wiekiem te liczby maleją, a w przedziale 65+ do korzystania z internetu przyznaje się co dziesiąty badany. Podobna zależność występuje jeśli wyniki badań zestawić z wykształceniem. Wśród osób z wykształceniem podstawowym tylko co piąty badany sięga po internet, wśród osób z wyższym wykształceniem jest to 94 procent.
W zestawieniu zawodów i grup społecznych, zdecydowanie najczęściej po internet sięgają uczniowie i studenci. Według deklaracji jest to 100 procent badanych.
Spośród kadry kierowniczej, tylko 2 procent nie ma styczności z siecią, a wśród pracowników administracyjno-biurowych tylko 8 procent. Najmniejszy odsetek internautów występuje wśród emerytów, rencistów i rolników. Mniej więcej co piąty badany z tych grup ma styczność z internetem.
Najczęściej korzystamy z internetu w domu – 97 procent i w pracy 45 procent. Z kawiarenek internetowych korzysta tylko 2 procent badanych.
Źródło: Money.pl