COPA-COGECA w kwestii zarządzania rynkiem

Copa-Cogeca odniosła się do wczorajszych rozmów ministrów rolnictwa UE dotyczących przyszłej WPR, apelując o silniejsze i skuteczniejsze instrumenty umożliwiające lepsze zarządzanie rynkiem, które pozwolą rolnikom poradzić sobie ze wzrastającymi wahaniami na rynku.

Przewodniczący Copa Gerd Sonnleitner, ostrzegał w czasie spotkania z nowym przewodniczącym Rady Sofoclis’em Aletrasis’em, cypryjskim ministrem rolnictwa, że poziom aktualnych sieci bezpieczeństwa nie zmienił się od ponad 10 lat. Rolnicy zmagają się z coraz trudniejszymi wyzwaniami oraz coraz wyższymi kosztami produkcji. Instrumenty zarządzania rynkiem muszą pozwolić rolnikom na poradzenie sobie z niskimi cenami rynkowymi i/ ub nagłym wzrostem kosztów. Copa-Cogeca apeluje o wzmocnienie i aktualizację sieci bezpieczeństwa oraz instrumentów zarządzania rynkiem. Pogląd ten podzielają również inni ministrowie rolnictwa. Na przykład, unijna cena interwencyjna masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz cena referencyjna inicjująca dopłaty do prywatnego przechowywania dla oliwy z oliwek muszą zostać zaktualizowane z uwzględnieniem wyższych kosztów produkcji ponoszonych przez rolników“.
Dodał: “rynki UE są coraz bardziej związane z rynkiem światowym, a nie z okresem produkcji w UE. Dlatego też Copa-Cogeca apeluje o przedłużenie okresu interwencji dla mleka na cały rok oraz poszerzenie listy produktów kwalifikujących się do dopłat do prywatnego przechowywania o ser, konopie, chmiel i pasze suche. W sektorze wina należy utrzymać prawa sadzenia, w celu zapewnienia równowagi na rynku wina. Już 15 państw członkowskich i wielu eurodeputowanych poparło te propozycje”, podkreślił.

Sekretarz Copa-Cogeca Pekka Pesonen następnie podkreślił korzyści wynikające z istnienia szerokiej gamy dostępnych dla rolników dobrowolnych narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak ubezpieczenia i fundusze wzajemnego inwestowania. “Pomogą one rolnikom w lepszym zarządzaniu coraz większymi wahaniami rynku oraz będą ich chronić przed zagrożeniami, takimi jak choroby roślin i zwierząt lub ekstremalne warunki pogodowe. Copa-Cogeca z radością przyjęła zmianę pozycji tych narzędzi we wnioskach ustawodawczych Komisji w sprawie polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR, która da państwom członkowskim więcej elastyczności we wdrażaniu tych instrumentów. Copa-Cogeca jest jednak rozczarowana faktem, że istniejące narzędzia nie zostały wzmocnione oraz że nie rozwiązano jeszcze wielu praktycznych problemów związanych z ich wdrażaniem. Copa-Cogeca z radością przyjęła prace wykonane do tej pory przez Radę oraz nawołuje prezydencję cypryjską do kontynuacji rewizji obowiązujących kryteriów, w celu umożliwienia przeprowadzania oceny strat w gospodarstwie, poszerzenia zakresu obowiązywania nowego instrumentu stabilizacji dochodu oraz uwzględnienia zarówno umów ubezpieczeniowych, jak i funduszy wzajemnego inwestowania, a także stworzenia ram prawnych z jednolitym budżetem na narzędzia zarządzania ryzykiem, a na zakończenie wzmocnienia wspólnego podejścia grup rolników do narzędzi zarządzania ryzykiem. Instrumenty te muszą być stosowane dobrowolnie, zarówno na szczeblu państwa członkowskiego, jak i w poszczególnych gospodarstwach.
Ponadto należy wzmocnić pozycję organizacji producentów (OP) jak np. spółdzielni w łańcuchu żywnościowym, aby można było sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na żywność na świecie oraz by rolnicy mogli otrzymać lepsze dochody z rynku. Wraz z przeprowadzeniem reformy europejskiego sektora warzyw i owoców oraz mleka, wzmocniono znaczenie organizacji producentów. Należy przeprowadzić takie działania w innych sektorach oraz przyznać im wystarczającą elastyczność, aby specyfika każdego sektora była przestrzegana
“.