Choroba niebieskiego języka: szersze zastosowanie nowych szczepionek

Przepisy, umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie nowych szczepionek przeciwko chorobie niebieskiego języka i tym samym ułatwiające życie rolnikom, zostały we wtorek zatwierdzone przez Parlament. Jeśli kraje członkowskie szybko wprowadzą nowe reguły w życie, szczepionki mogłyby zostać użyte jeszcze w sezonie szczepień 2012.

Nowe przepisy pozwolą na użycie nowych nieaktywnych szczepionek także poza ograniczonym obszarem, na którym niedawno wystąpiła choroba. Takie rozwiązanie pozwoli na lepszą kontrolę rozprzestrzeniania się choroby niebieskiego języka i tym samym uczyni życie rolników łatwiejszym. W przeciwieństwie do stosowanych wcześniej żywych szczepionek atenuowanych, szczepionki nieaktywne nie stwarzają ryzyka przeniesienia wirusa na inne zwierzęta.

Choroba niebieskiego języka to przenoszona przez owady choroba wirusowa przeżuwaczy (takich jak: owce, kozy, bydło). Od początku 2000 r. przez kraje członkowskie przetoczyło się kilka fal epidemii choroby niebieskiego języka, powodując znaczne straty w żywym inwentarzu.

Parlament w drugim czytaniu zatwierdził kompromis wypracowany z Radą.

Dalsze kroki
Dyrektywa wejdzie w życie dzień po opublikowaniu informacji w Oficjalnym Dzienniku UE. Kraje członkowskie będą miały wówczas sześć miesięcy na transponowanie nowych przepisów do prawa krajowego.