Ceny wołowiny i cielęciny we Francji

Badania przeprowadzone we Francji wykazały, że wydatki gospodarstw domowych na zakup wołowiny i cielęciny stale maleją. Obecnie są one o 0,8% mniejsze niż rok wcześniej. N


Największy wpływ na zainteresowanie konsumentów mają ceny. Oceniają oni, że obecnie cena wołowiny jest wysoka, a cena cielęciny powoduje, że jest to artykuł luksusowy. Według danych francuskiego ministerstwa rolnictwa, cena steków wołowych od stycznia do sierpnia bieżącego roku była o 0,58 euro/kg większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku i o 1,0 euro/kg większa niż w 2005 r. Cena ta rosła systematycznie od dwu lat, ale wiosną bieżącego roku tempo tego wzrostu zmniejszyło się. Obecnie wynosi ona 17,25 euro/kg. To samo dotyczy ceny mielonego mięsa wolowego. Osiągnęła ona 8,30 euro/kg, czyli jest o 0,12 euro wyższa niż w 2006 r. i o 0,70 euro wyższa niż w 2005 r. Cena wołowiny na pieczeń jest najbardziej stabilna – zarówno w bieżącym roku, jak i w ubiegłym wynosi 14 euro/kg, natomiast jest o 0,75 euro wyższa niż w 2005 r. W znacznie większym stopniu wzrosły ceny cielęciny. Obecnie cena filetu cielęcego (część udźca) jest o 0,36 euro/kg wyższa niż przed rokiem i o 1,21 euro wyższa niż w 2005 r. Cena kotleta (górka) wzrosła w ciągu dwu lat o 1,02 euro/kg i w dalszym ciągu będzie rosła. Wobec zwiększających się kosztów produkcji hodowcy od wielu miesięcy zmniejszali liczebność swoich stad. W efekcie ceny detaliczne mięsa rosną.

(Agra Europe 2007, nr 2276, s. M/7)
W.M.

N