Ceny mięsa w skupie rosną

Według danych ministerstwa rolnictwa od kilku tygodni obserwuje się wzrostową tendencję cen bydła i trzody chlewnej. W pierwszym tygodniu 2010 r., za kilogram bydła rzeźnego zakłady mięsne płaciły producentom średnio 4,84 zł czyli o 3,0% więcej niż miesiąc wcześniej, a także 10,5% więcej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei przeciętna cena skupu trzody chlewnej w analizowanym okresie ukształtowała się na poziomie 3,88 zł/kg, co w relacji miesięcznej oznaczało 0,4% wzrost, a w ujęciu rocznym spadek o 12,7%.

Wysokim cenom skupu bydła rzeźnego sprzyja duży popyt na polską wołowinę w Zachodniej i Południowej Europie w związku ze zmniejszaniem produkcji w wielu krajach UE oraz korzystnym kursem walutowym. Poza tym nadal utrudniony jest import do UE wołowiny z Brazylii. W rezultacie ceny bydła w UE są wysokie. Przykładowo według informacji Komisji Europejskiej w pierwszym tygodniu br. cena młodego bydła opasowego o masie poniżej 300 kg w UE była przeciętnie o 7,6% wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku.