Biopaliwa niepokoją hiszpańskich rolników

Rosnąca produkcja biopaliw powoduje, że ceny ziarna również rosną. Osiągają one poziom, który niepokoi hiszpańskich hodowców bydła


Powoduje on wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen wołowiny. W bieżącym roku ceny jęczmienia zwiększyły się z 0,12 do 0,16 euro, a pszenicy i kukurydzy – z 0,13 do 0,18 euro. Są one najwyższe od 15 lat. Rolnicy uważają też, że zużycie ziarna do produkcji biopaliw jest nieefektywne, ponieważ do wytworzenia 1 tony etanolu potrzeba 3 ton ziarna.

(Agra Europe 2007, nr 2263, s. M/6)
W.M.

N