fbpx
Strona głównaPozostałeBieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie

Przewidywany wpływ ptasiej grypy na spożycie mięsa drobiowegoProdukcja rolnicza na UkrainieKoszt produkcji wieprzowinyFrancuzi kupują coraz więcej produktów ekologicznychSpadek zasiewów pszenicy twardej w Hiszpanii

Przewidywany wpływ ptasiej grypy na spożycie mięsa drobiowego

Przewiduje się, że konsekwencją pojawienia się ptasiej grypy będzie znaczny spadek spożycia mięsa drobiu. Ogółem w Unii Europejskiej w 2005 r. spożycie tego mięsa nieco wzrosło. Spadek dał się zauważyć we Francji i w krajach Europy Południowej i Wschodniej, było to spowodowane narastaniem obaw przed ptasią grypą po wykryciu jej przypadków w Rumunii i Chorwacji. Po kilku tygodniach poziom spożycia podniósł się ponownie, jednak w styczniu br. we Francji był on o 12% niższy niż rok wcześniej. Wystąpienie ptasiej grypy w Grecji spowodowało, że sprzedaż brojlerów spadła o 95%. Szacuje się, że w Bułgarii spadek spożycia wyniesie kolejne 20% (jesienią zmniejszyło się ono o 30%). Władze bułgarskie zwiększyły cło na importowany drób z 45 do 75%, aby ułatwić zbyt krajowym producentom. Obecnie jedynie Wielka Brytania jest krajem, w którym sprzedaż drobiu nie zmniejsza się.

(Agra Europe 2006, nr 2195, s. M/7)
W.M.


Produkcja rolnicza na Ukrainie

Produkcja mięsa drobiu na Ukrainie w 2005 r. była o 23,1% większa niż rok wcześniej i osiągnęła 314,1 tys. ton. W tym samym czasie produkcja wieprzowiny wzrosła o 5,8% (do 76,8 tys. ton), a wołowiny spadła o 7,8% (do 156,6 tys. ton). Ogółem produkcja zwierzęca w 2005 r. zwiększyła się o 4,4%, a roślinna zmniejszyła się o 2,5%.

(Agra Europe 2006, nr 2192, s. M/3)
W.M.


Koszt produkcji wieprzowiny

Według brytyjskich badań, we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Austrii koszty produkcji wieprzowiny są największe w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Wśród krajów najbardziej konkurencyjnych pod tym względem znalazła się Hiszpania, Irlandia i Dania. Różnią się nakłady pracy koniecznej do uzyskania tucznika, w połowie państw Unii na 1 sztukę przeznacza się 1,81 godziny pracy – liczba ta waha się od 1,09 w Danii do 3,09 w Austrii. Koszt wyprodukowania 1 kg wieprzowiny najwyższy jest w Wielkiej Brytanii (wynosi 35,2 pensów/kg), a najniższy – w Hiszpanii i Irlandii (21 pensów/kg). W skali świata najniższe koszty produkcji notuje się w Brazylii. Nie ma na ten temat dokładnych danych, ale brazylijskie świnie sprzedawane są za połowę ceny uzyskiwanej w Unii Europejskiej.

(Agra Europe 2006, nr 2192, s. M/4)
W.M.


Francuzi kupują coraz więcej produktów ekologicznych

Według przeprowadzonych badań, wśród Francuzów rośnie popularność produktów ekologicznych. Udział konsumentów, którzy co najmniej raz w miesiącu jedzą żywność ekologiczną wzrósł z 37% w 2003 r. do 44% w 2004 r. i do 47% w 2005 r. Badania wykazały też, że 86% społeczeństwa francuskiego pozytywnie ocenia produkty ekologiczne, 87% uważa, że ten rodzaj rolnictwa chroni środowisko, a 92% – rozpoznaje logo produktów ekologicznych. 24% konsumentów deklaruje, że co najmniej raz w tygodniu jedzą tego rodzaju żywność. Udział konsumentów, którzy nigdy jej nie jedli zmniejszył się z 46% w 2003 r. do 38% w 2004 r. i 32% – w 2005 r. Najpopularniejsze są ekologiczne owoce i warzywa. Nabywa je 73% spośród tych, którzy kupują ekologiczną żywność. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują jaja (61%), produkty mleczarskie (49%), pieczywo (41%) i mięso drobiu (40%). 23% konsumentów zamierza w ciągu następnego półrocza zwiększyć zakupy ekologicznej żywności, a 76% – utrzymać je na dotychczasowym poziomie.

(Agra Europe 2006, nr 2194, s. N/3)
W.M.


Spadek zasiewów pszenicy twardej w Hiszpanii

Według ostatnich danych areał uprawy pszenicy twardej w Hiszpanii będzie w bieżącym roku o 10% mniejszy niż rok wcześniej i wyniesie 814 tys. ha. Jest to wynik zastosowania w pełnym zakresie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej.

(Agra Europe 2006, nr 2195, s. M/2)
W.M.


Wybór i opracowanie redakcyjne: Wanda Mierzecka

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.