Bez przełomu w sprawie zmian w kwotowaniu mleka

14-go lipca Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Na początku obrad prezydencja Włoch zaprezentowała program prac Rady na najbliższe pół roku (do końca grudnia br.). Wśród priorytetów wskazano prace nad rolnictwem ekologicznym oraz programy żywnościowe dla szkół (mleko oraz warzywa i owoce).

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja na temat sektora mleczarskiego. Przygotowane przez grupę państw, w tym Polskę, rozwiązanie polegające na wprowadzeniu korekty współczynnika tłuszczowego w zakresie kwot mlecznych poparła zdecydowana większość państw członkowskich. Mimo że poprawiono wcześniejszy projekt konkluzji Rady w zakresie sektora mleczarskiego o zgłaszane postulaty państw niezadowolonych – również nie uzyskał on poparcia większości kwalifikowanej głosów w Radzie, co oznacza, że nie przyjęto konkluzji Rady w tym zakresie. Zdecydowany sprzeciw w stosunku do takiego rozwiązania zgłosiły takie kraje, jak Francja, Portugalia oraz państwa Grupy Wyszehradzkiej. 
Poszukiwanie rozwiązań w sektorze mleczarskim w UE w zakresie naliczania kar za przekroczenie kwot było również przedmiotem obrad ministrów Rolnictwa z Grupy EPP (Europejskiej Partii Ludowej). Minister Marek Sawicki, wspierany przez kolegów z Niemiec i Austrii, zabiegał o wsparcie innych ministrów w tej sprawie, by przełamać blokującą mniejszość, jaka utworzyła się wśród ministrów w kwestii przyjęcia konkluzji Rady, których pierwszym punktem była korekta współczynnika tłuszczowego. 
 
AT na podstawie informacji prasowej MRiRW