Będzie więcej trzody

Korzystne od początku 2009 r. relacje cen skupu żywca wieprzowego do cen zbóż zahamowały tempo spadku pogłowia trzody chlewnej w kraju. W lipcu GUS odnotował 1,5% wzrost liczby loch prośnych, co może oznaczać zapoczątkowanie procesu odbudowy stada. Zapasy ziarna wskazują, że relacje cen będą korzystne dla producentów żywca wieprzowego. W 2010 r. należy spodziewać się wzrostu pogłowia trzody chlewnej ogółem.

Ograniczony popyt i rosnącą krajowa produkcja wieprzowiny mogą spowodować, że ceny skupu żywca w Polsce w pierwszej połowie 2010 r. będą niższe niż w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. Grudniowe ceny żywca wieprzowego w skupie obniżyły się do 3,88 zł/kg, tj. o 6,5% w porównaniu z listopadem 2009 r. i o 13,8% w porównaniu z grudniem 2008 r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,03 zł tj. o 4,5% mniej niż przed miesiącem i o 7,6% mniej niż przed rokiem. W grudniu 2009 r. pogorszyła się też relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (z 10,5 do 9,7), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (z 8,6 do 8,1). Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 158,50 zł/szt., tj. o 1,1% mniej niż przed miesiącem, ale o 8,7% więcej niż przed rokiem. Zespół Ekspertów ARR prognozuje, że przeciętne ceny skupu trzody chlewnej w marcu 2010 r. mogą wynieść 3,80-4,00 zł/kg a w czerwcu 2010 r. 4,00-4,30 zł/kg.