Będzie rekord zbioru zbóż?

W nadchodzącym sezonie może paść rekord w światowej produkcji kukurydzy – ok. 960 mln ton, tj. o 10% więcej niż w sezonie 2012/13, jak prognozują analitycy FAO. Większość spodziewanej zwyżki ma być udziałem Stanów Zjednoczonych, największego producenta tego gatunku na świecie. Tutaj zbiory kukurydzy mają osiągnąć najwyższy poziom od 1936 roku.

W majowej prognozie FAO podało prognozę zbiorów zbóż w skali świata w sezonie 2013/14 w wysokości 2 458,7 mln ton, tj. o 6,6% więcej niż w kończącym się sezonie (2 306 mln ton).
Światowa produkcja pszenicy ma wynieść 695 mln ton, tj. o 5,4% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem i zaledwie o około 6 mln ton mniej w porównaniu do rekordu odnotowanego w 2011 r. Prognozy zbiorów zbóż paszowych są nadspodziewanie wysokie – 1 266 mln ton. Oznaczałoby to aż 9,3% wzrost w porównaniu z dotychczasowym rekordem z 2011 r. w wysokości 1167 mln ton.
Wyraźny wzrost produkcji zbożowej będzie obserwowany także w krajach basenu Morza Czarnego, które w zeszłym roku doświadczyły skutków rozległej suszy.
Więcej niż sezon wcześniej będzie także ryżu. FAO prognozuje światowe zbiory tego gatunku na 497,7 mln ton, tj. o 16 mln ton więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Wzrost produkcji będzie w szczególności widoczny w Indiach oraz w Indonezji.
Według FAO, w kończącym się sezonie 2012/13, pomimo nie najgorszych wyników produkcji zbożowej, zużycie zbóż w skali świata będzie w stagnacji, a czynnikiem ograniczającym jego zwiększanie były przede wszystkim wysokie ceny oraz słabnące zużycie na cele biopaliwowe.
Globalne zużycie zbóż w dobiegającym końca sezonie jest prognozowane w wysokości 2 332 mln ton, tj. mniej więcej na poziomie z sezonu 2011/12.
Prognozowane zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/13 to 505 mln ton, tj. o 1% (5 mln ton) więcej w porównaniu z poprzednią prognozą i o 3% (16 mln ton) poniżej poziomu zapasów początkowych.
Wyniki w światowym handlu zbożem w sezonie 2012/13 są przewidywane na 304,4 mln ton. Oznacza to wzrost o prawie 1 mln ton w porównaniu z prognozą z poprzedniego miesiąca, ale jest to jednak w dalszym ciągu o 4% mniej w porównaniu z sezonem 2011/12.
(mat, źródło: FAMMU/FAPA)