Będą dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

“Chcę przekazać dobre wiadomości” – powiedział minister Wojciech Mojzesowicz rozpoczynając konferencję i dodał – “od 29 października br. rozpocznie się stabilizowanie rynku wieprzowiny. N

Dziś odbyła się w konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Mojzesowicza, na której zostały przedstawione najświeższe decyzje Komisji Europejskiej w sprawie rynku wieprzowiny. W konferencji brali również udział sekretarz stanu Henryk Kowalczyk oraz podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski.

Wczoraj, na polski wniosek, Komisja Europejska podjęła decyzję o dopłatach do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.
Wszyscy, którzy przez ostatnie dwanaście miesięcy prowadzili działalność w sektorze mięsa lub żywca oraz posiadają chłodnie będą mogli składać od 29 października br. wnioski o dopłaty. Dopłaty dotyczą przechowywania półtusz wieprzowych, a także ich części przez okres od 3 do 5 miesięcy. Za realizację dopłat odpowiadać będzie Agencja Rynku Rolnego, która w przyszłym tygodniu ogłosi szczegółowe warunki ich udzielania.

Jak podkreślił szef resortu tego typu instrument będzie zastosowany w Polsce po raz pierwszy od dnia akcesji. Minister zwrócił uwagę, że sytuacja na rynku wieprzowiny jest bardzo zła nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

“W sprawie rynku wieprzowiny rozmawiałem z Komisarz ds. Rolnictwa Mariann Fischer Boel w dniu 27 września br. Poruszyłem ten temat także w liście do Pani Komisarz w dniu 5 października br. Nasze aktywne starania i uporczywe zwracanie uwagi na kłopoty producentów trzody chlewnej odniosły skutek. Nasz wniosek poparły Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Rumunia. Dlatego jestem zadowolony, że Komisja po raz pierwszy podjęła tak szybko działania. Mam nadzieję, że to dopiero początek działań Unii Europejskiej na rynku wieprzowiny. Teraz czas na kolejne”.

Z kolei podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski, który w poniedziałek udaje się do Luksemburga na posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, powiedział, że na tym spotkaniu będzie przedstawiał dalsze nasze propozycje dotyczące stabilizacji na rynku wieprzowiny. Kolejnym krokiem w tym celu powinna być decyzja dotycząca dopłat do eksportu wieprzowiny. Podsekretarz stanu poinformował również, ze na tym samym posiedzeniu będzie podtrzymywał polskie stanowisko w kwestii definicji wina. Przypomniał, że w warunkach naszego kraju dominującą, i to zdecydowanie, produkcją wina jest wino owocowe, którego produkujemy około 102 mln litrów. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Mojzesowicz zaznaczył, że kolejnym tematem poruszanym przez polską delegację będzie zwrócenie uwagi naszym unijnym partnerom na aktualną sytuację na rynku drobiu, gdzie w związku z wysokimi cenami na zboża już zaczynają pojawiać się trudności.

źródło: ministerstwo rolnictwa
opr. MS, Wrp.pl

N