Bayer odmładza portfolio

Dr Manfred Weiser, Dyrektor Bayer CropScience w Polsce i Krajach Nadbałtyckich zaprezentował cztery nowe filary strategii rozwoju firmy: przekształcenie portfolio produktów, łańcuch wartości, dział BioScience i innowacje. Podczas wrześniowego spotkania prasowego przedstawił kluczowe cele firmy, o których dyskutowano na dorocznej konferencji prasowej w Monheim, w Niemczech.

Odmłodzenie podstawowej działalności firmy, jaką jest ochrona roślin, to uproszczenie portfela produktów. Proces obejmie wycofywanie z rynku starszych produktów, koncentrację uwagi na rodzinach produktów kluczowych dla swojej działalności, rozszerzenie zasięgu geograficznego, wkroczenie na rynki wschodzące i rozwijanie łańcucha dostaw, by osiągnąć pozycję lidera w swojej branży. Dowodem tych działań, jest m.in. tegoroczne wprowadzenie na rynek europejski rodziny nowych fungicydów zbożowych marki Xpro®. Rodzina produktów Xpro® odnotowała w Europie obroty o wartości ponad 100 mln Euro już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy swojej obecności na rynku w 2011 roku.
Ukierunkowanie na klienta na każdym etapie łańcucha wartości wiąże się ze wzmożoną uwagą skierowaną na potrzeby producentów, poprawą zarządzania kanałami dystrybucji, jak również wykorzystaniem supernowoczesnych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami. Wykorzystując swą wiedzę i rozszerzając współpracę z międzynarodowymi firmami przetwórczymi i sprzedawcami detalicznymi, Bayer będzie bliżej klienta.
Trzecim filarem strategii jest zwiększenie nacisku na innowacyjność. Firma planuje zwiększenie nakładów na rozwój i badania do 850 mln Euro w 2015 roku. – Obecnie roczne inwestycje grupy Bayer na rozwój i badania to około 11% zysków – tłumaczy Manfred Weiser. – Kładziemy nacisk na takie kierunki jak biotechnologia i nasiennictwo, ale głównym filarem rozwoju pozostaje chemia tradycyjna.
Czwarty filar strategii zakłada rozszerzenie działalności w zakresie BioScience w konkretnych uprawach, kładąc nacisk na nasiennictwo i biotechnologię. Bayer CropScience planuje dalsze umacnianie pozycji lidera w sektorze bawełny, rzepaku i soi oraz warzyw – czyli w obszarach, w których w 2010 roku spółka wyprzedziła wzrost światowego rynku nasion i odmian. Ponadto firma zamierza rozwijać prace nad nasiennictwem pszenicy, rozszerzać produkcję nasienną ryżu, a na obszarze m.in. Europy zintensyfikować działania związane z uprawami specjalnymi, czyli zwiększyć sprzedaż nasion i środków ochrony dla upraw sadowniczych i warzywnictwa. – Sprzedaż w dziale sadownictwa i warzywnictwa to ponad 25% obrotów firmy, a nasz cel to sprzedaż wielkości 3 mld Euro w 2020 roku – wyjaśnia dyrektor BCS. – Obecny obrót całej grupy to 6 mld Euro – uzupełnia dr Dariusz Przeradzki, Dyrektor Marketingu.
– Nasza strategia w Polsce będzie dostosowana do globalnej strategii firmy. Zamierzamy wprowadzać 3-5 nowych produktów na rynek każdego roku, a w 2013 do Polski trafią pierwsze własne odmiany rzepaku – informuje Manfred Weiser. – W końcowej fazie rejestracji w Polsce są już takie produkty jak Betanal maxxPro, Sencor 600 SC oraz Decis Mega, które są naszymi nowościami na rok 2012 – dodaje.
Bayer CropScience działa na dynamicznym rynku, osiągając bardzo dobre wyniki. W pierwszej połowie 2011 roku obroty Bayer CropScience sięgnęły 4,2 mld euro. Wzrost wyniósł 11% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej operacji finansowych przeprowadzono w dziale CropScience. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych dział Crop Protection zanotował wzrost o 10% do poziomu 3,24 mld euro. Jednostka biznesowa BioScience osiągnęła 25% wzrostu sprzedaży do poziomu 598 mln euro. Obroty w ramach działu Environmental Science wyniosły 364 mln euro. Zyskowność netto grupy to ponad 30%, a dobre wyniki w I połowie 2011 roku osiągnięto we wszystkich regionach świata.
Podczas konferencji poznaliśmy też nowego szefa sprzedaży Bayer CropScience w Polsce, którym został Kazimierz Bona – od 17 lat związany z firmą Bayer, a od 8 pełniący funkcję regionalnego szefa sprzedaży w rejonie południowo-wschodnim.
Dr Aleksandra Trąmpczyńska, odpowiedzialna za uprawy specjalne w firmie Bayer, zapowiedziała też start dużej kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa produktów pod tytułem Grunt to bezpieczeństwo”. Rozpoczęciem akcji będzie listopadowa konferencja, zorganizowana wspólnie z SGGW.

O szczegółach będziemy informować na naszej stronie www.wrp.pl oraz w kolejnych wydaniach gazety.