Awaria energii w Szczecinie: Jak rozliczyć czas pracy?

Na skutek awarii sieci energetycznej, wywołanej warunkami atmosferycznymi 8 kwietnia 2008 r., znaczna część województwa zachodniopomorskiego pozbawiona została dostaw energii elektrycznej. W związku z kierowanymi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie pytaniami pracodawców o sposób rozliczenia czasu pracy w tym dniu oraz wątpliwościami pracowników skarżących się na konieczność odpracowania tego dnia w innym terminie i wymuszanie przez pracodawców składanie wniosków o udzielenie urlopu wypoczynkowego lub też wykorzystanie urlopu na żądanie w dniu 8 kwietnia br. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia. N

W czasie awarii sieci energetycznej w dniu 8 kwietnia 2008 r. pracownicy gotowi do wykonywania pracy, nie mogli jej świadczyć z przyczyn od nich niezależnych. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 81 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi za czas niewykonywania pracy – jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy – przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60 % wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. <br.

W tej sytuacji przyczyny dotyczące pracodawcy” wynikające z tego przepisu polegały na braku faktycznej możliwości zapewnienia pracownikom zgłaszającym gotowość do wykonywania pracy w tym dniu transportu umożliwiającego dojechanie do miejsca wykonywania pracy.

Czas takiej płatnej usprawiedliwionej nieobecności obniża wymiar czasu pracy do przepracowania, nie ma zatem prawnej możliwości jego odpracowania czy udzielenia w tym dniu urlopu wypoczynkowego.

Źródło: PIP
opr. MS/Wrp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności