Apaczem w stonkę

Stonka to najgroźniejszy szkodnik ziemniaków. Niestety, w tym roku może jej być więcej niż zwykle. Wszystkiemu winny jest przebieg pogody – długa zima i późna wiosna, a teraz stosunkowo wysokie temperatury.

Stonka ziemniaczana wciąż pozostaje głównym szkodnikiem ziemniaka na naszych polach. Jej rozwój związany jest z dużą elastycznością i dostosowaniem się tego gatunku do warunków środowiska. Odpowiada za to duża płodność samic i szybkość wzrostu larw niszczących nać i powodujących gołożery. Niestety, część odpowiedzialności spoczywa również na ludziach. Małe ekstensywne, niechronione plantacje i ogródki działkowe, na których stonka nie jest zwalczana w sposób racjonalny, odpowiadają za nieograniczone rozprzestrzenianie się tego szkodnika. Istotne znaczenie mają tu także samosiewy ziemniaka, których jest coraz więcej za sprawą lekkich zim i pryzm odpadowych.
Stonka ziemniaczana na początku atakuje obrzeża pól lub występuje placowo, następnie może zająć całą plantację. Po okresie intensywnego żerowania samice składają jaja. W zależności od warunków pogodowych proces ten może trwać nawet do lipca. Dlatego walka ze stonką nie jest łatwa.
Do zwalczania stonki ziemniaczanej, najlepsze są preparaty o działaniu wgłębnym i układowym (systemicznym). Jednym z takich preparatów jest Apacz 50WG, który jest przeznaczony do zwalczania zarówno szkodników ssących, jak i gryzących, działając na nie zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo, czyli wówczas, kiedy dostanie się do przewodu pokarmowego owadów wraz z pobranym pokarmem. Dużą zaletą preparatu jest jego trojakie działanie na roślinie – powierzchniowe, wgłębne (czyli wnika do głębszych warstw tkanek rośliny), a także układowe (przemieszcza się razem z sokami roślinnymi do komórek wszystkich jej organów). Ma to duże znaczenie, szczególnie w przypadku zwalczania szkodników ssących lub żerujących wewnątrz organów i tkanek roślin.
Dotychczas nie stwierdzono odporności na substancję czynną preparatu Apacz 50WG, co pozwala na skuteczne zwalczanie nim szkodników, odpornych na insektycydy z innych grup chemicznych. Chlotianidyna wykazuje wysoką i długotrwałą skuteczność w różnych warunkach pogodowych, w szerokim zakresie temperatury oraz przy stosowanych bardzo niskich dawkach.
Warto wiedzieć
Najnowsze decyzje Komisji Europejskiej, która przyjęła przepisy ograniczające stosowanie trzech substancji czynnych z grupy neonikotynoidów, nie dotyczą preparatu Apacz 50 WG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zakaz nie obejmie środków ochrony roślin zawierających min. chlotianidynę, jeżeli ich rejestracja uwzględnia następujące zastosowania:
w ziemniakach, roślina zaklasyfikowana jako nieatrakcyjna dla pszczół
w jabłoni i gruszy, gdyż termin stosowania wypada po okresie kwitnienia
w uprawach szklarniowych
W związku z powyższym nie nastąpi wycofanie rejestracji środka Apacz 50 WG, gdyż jest on przeznaczony do stosowania nalistnego w ziemniakach, niektórych szklarniowych roślinach ozdobnych oraz w sadach po kwitnieniu (możliwość stosowania od momentu, gdy owoce osiągną wielkość 20 mm).
Na podstawie konsultacji, w tym z władzami rejestracyjnymi, preparat jest i będzie nadal dostępny w obrocie, na dotychczasowych zasadach, gdyż nie ma zagrożenia dla utrzymania rejestracji środka.
Arysta LifeScience