Agencja dostała zielno światło od ministra finansów

Minister finansów wydał rozporządzenie o udzieleniu od 16 października stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Tym samym Agencja otrzymała zgodę na wypłatę rolnikom należnych pieniędzy i obsługę 10 działań w ramach PROW. N”

ARiMR ma teraz pełną akredytację na obsługę 10 działań z PROW 2007-13: Modernizacja gospodarstw rolnych”, “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, “Grupy producentów rolnych”, “Renty strukturalne”, “Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, “Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”, “Pomoc techniczna”.
Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR.

Obecnie Agencja, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań w ramach PROW 2007-13. Obejmują one łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3 miliardy 769 milionów złotych Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Korzystanie z usług doradczych”, “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, “Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na początku przyszłego roku.

opr. MS/Wrp.pl
foto: siedzina główna ARiMR w Warszawie