781 wniosków w 7. Edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej “Razem Możemy Więcej”

W 7. edycji konkursu wniosków w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej”, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, wpłynęło 781 wniosków o udzielenie grantu na łączną kwotę ponad 5 mln 800 tys. zł. Najwięcej zgłoszeń nadesłano z województwa podkarpackiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Lista laureatów zostanie ogłoszona w drugim tygodniu marca bieżącego roku.”

Celem programu Razem Możemy Więcej” jest rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich, w tym przede wszystkim stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej i zawodowej. W ostatniej edycji programu wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane w zakresie oświaty i dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia oraz inicjatyw społecznych na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej, , które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności poprzez wspólne, kolegialne działania. Podstawą uruchomienia programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich.

Od zapoczątkowania w II kw. 2009 r. Programu Wpierania Aktywności Lokalnej “Razem Możemy Więcej” do Funduszu w ramach siedmiu edycji konkursu – złożono 2299 wniosków. Do tej pory nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956 tys. 714 zł.

Najwięcej wniosków konkursowych w 7. edycji złożono z województwa podkarpackiego
i wielkopolskiego. Liczba zgłoszonych projektów przedstawia się następująco:

Województwo Podkarpackie – 88
Województwo Wielkopolskie – 82
Województwo Dolnośląskie – 79
Województwo Zachodniopomorskie – 63
Województwo Małopolskie – 61
Województwo Warmińsko-Mazurskie – 60
Województwo Mazowieckie – 54
Województwo Lubelskie – 47
Województwo Kujawsko-Pomorskie – 46
Województwo Pomorskie – 39
Województwo Świętokrzyskie – 36
Województwo Śląskie – 30
Województwo Łódzkie – 27
Województwo Podlaskie – 25
Województwo Lubuskie – 24
Województwo Opolskie – 20

Lista laureatów będzie zamieszczona na stronie www.efrwp.pl w drugim tygodniu marca bieżącego roku.
Źródło: TBWA